Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Zinību dienas pasākumā „Sveika, skola!”

Zinību dienas pasākums „Sveika, skola!” A.Lasmane, direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā

Ir dūmakains 3.septembra rīts, kad lielie un mazie nedaudz satraukti dodas uz skolu.
Šogad skola ir īpaši uzposusies, tas priecē ikvienu.

Skolēnus un vecākus sagaida smaidoši skolotāji, tehniskie darbinieki – visi jūtas piederīgi savai skolai. Neskaidrības palīdz atrisināt skolotāji M.Siliņš, I.Kupča, O.Krasutina, V.Mičule. Paldies jums par veikumu!

Pēc tam seko satikšanās prieks ar klasesbiedriem, jaunumi un svētku gājiens uz skolu Daugavas krastā. Kāpēc tieši uz skolu Daugavas krastā? Tāpēc, ka šajās divās skolas ēkās ir mācījušās daudzas paaudzes un pirms pieciem gadiem šeit noslēdzās skolas 90 gadu jubileja.

Gājienā visi dodas gandarījuma pilni. Par tā noorganizēšanu paldies I.Kravalim. Gājiena dalībniekus pavada pašvaldības un Valsts policijas mašīnas. Paldies viņiem par atsaucību un ieinteresētību!

Pie skolas Daugavas krastā skolas kolektīvu sagaida „vienpadsmito” veidotais skolas ceļš. Paldies skolēniem un klases audzinātājai S.Stučkai.

Izejot pa skolas ceļu, skolas saimi veiksmīgi pulcina skolas iekšpagalmā sportisti V.Brikmane, J.Eiduks. Paldies!

Svinīgajā pasākumā visus klātesošos sveic Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja G.Žilde un vēl godam sagaidīt skolas 95 gadu jubileju.

Paldies domes priekšsēdētājai G.Žildei, vietniekam A.Arnītim, deputātiem par piedalīšanos pasākumā.
Pēc tam visus klātesošos uzrunā un sveic, skolas gaitas uzsākot, skolas direktors V.Samohins. Paldies viņam par paveikto skolas labiekārtošanā, lai mēs visi justos labi.

Tad 12.klases skolēni sveic pirmo klašu audzēkņus, un mazie saņem pa skanīgam skolas zvaniņam.
Paldies „divpadsmitajiem” un viņu audzinātājām I.Krastiņai un A.Bērziņai.
12.b klases skolēns K.Blitsons un 1.b klases skolniece L. Bicāla iezvana skolas zvanu, un mācību gads ir sācies. Tas bija mīļi un skaisti! Paldies!

Paldies skolēniem, vecākiem, klašu audzinātājiem par ziediem, svētku atmosfēru un kopības izjūtu!
Adaptācijas dienas pasākumu organizēšanā mums palīdzēja T.Zagorska, I.Upeniece, I.Saulīte, A.Davidova. Esmu pateicīga un gandarīta par atsaucību.Paldies!

Lai pasākums izdotos, ir svarīga apskaņošana. Tā izdevās lieliski! Paldies A.Saulītim, A.Sīmanim, A.Siliņai!

Svētki ir izdevušies, par to liecina daudzu vecāku izteiktās pateicības skolas kolektīvam.
Lai uzsāktais jubilejas ceļš mums ir bagāts, radošs un gandarījuma pilns! Lai izdodas!

Mācību gada plāns 2012./2013.

Ar MK noteikumiem par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku var iepazīties šeit.