Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolotāji 2012./2013.m.g.

Sākumskola – Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Anita Cīrule, Iveta Kupča, Maija Bieriņa, Aiga Čepule, Alla Zaharovska

Angļu valoda - Ineta Bicāla, Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Brigita Krauze, Elita Freimane

Bioloģija - Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Dabaszinības - Iveta Briede, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Ekonomika - Mārīte Skrabutena

Fizika - Vitālijs Kuzmovs, Anita Seikovska, Mārīte Kvēpa

Ģeogrāfija - Līga Rozenberga, Biruta Irēna Osīte

Informātika - Aldis Lazda, Vineta Platgalve, Evita Valdberga

Krievu valoda - Aiga Bērziņa, Rita Jakovļeva, Tatjana Starčenko, Alla Zaharovska

Kultūras vēsture - Mārīte Skrabutena

Kulturoloģija - Mārīte Skrabutena

Ķīmija - Māris Siliņš, Iveta Dūmiņa

Latviešu valodu un literatūra - Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Ingrīda Upeniece, Laura Avotiņa, Gunta Žilde

Latvijas un pasaules vēsture, Vēsture - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Biruta Irēna Osīte

Matemātika - Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova, Mārīte Kvēpa

Mājturība un tehnoloģijas - Guntis Mozga, Ieva Volane, Maija Bieriņa

Mūzika - Olga Krasutina, Aiva Siliņa, Elita Freimane

Sociālās zinības - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Biruta Irēna Osīte

Sports - Vita Brikmane, Jānis Eiduks, Ilva Vārna, Ingus Eiduks

Tehniskā grafika – Andrejs Česlis

Vācu valoda - Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

Veselības mācība - Armanda Lasmane

Vizuālā māksla - Andrejs Česlis, Valentīna Zdanovska

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu