Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Mācību gada sākums 3. septembrī

2012./2013. mācību gadu uzsākam 3. septembrī, tiekoties ar klases audzinātāju:

 • Pļaviņu novada ģimnāzijā plkst. 8.30
 • Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā plkst. 8.20
 • Zinību diena

  Skolotāji 2012./2013.m.g.

  Sākumskola – Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Anita Cīrule, Iveta Kupča, Maija Bieriņa, Aiga Čepule, Alla Zaharovska

  Angļu valoda - Ineta Bicāla, Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Brigita Krauze, Elita Freimane

  Bioloģija - Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

  Dabaszinības - Iveta Briede, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

  Ekonomika - Mārīte Skrabutena

  Fizika - Vitālijs Kuzmovs, Anita Seikovska, Mārīte Kvēpa

  Ģeogrāfija - Līga Rozenberga, Biruta Irēna Osīte

  Informātika - Aldis Lazda, Vineta Platgalve, Evita Valdberga

  Krievu valoda - Aiga Bērziņa, Rita Jakovļeva, Tatjana Starčenko, Alla Zaharovska

  Kultūras vēsture - Mārīte Skrabutena

  Kulturoloģija - Mārīte Skrabutena

  Ķīmija - Māris Siliņš, Iveta Dūmiņa

  Latviešu valodu un literatūra - Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Ingrīda Upeniece, Laura Avotiņa, Gunta Žilde

  Latvijas un pasaules vēsture, Vēsture - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Biruta Irēna Osīte

  Matemātika - Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova, Mārīte Kvēpa

  Mājturība un tehnoloģijas - Guntis Mozga, Ieva Volane, Maija Bieriņa

  Mūzika - Olga Krasutina, Aiva Siliņa, Elita Freimane

  Sociālās zinības - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Biruta Irēna Osīte

  Sports - Vita Brikmane, Jānis Eiduks, Ilva Vārna, Ingus Eiduks

  Tehniskā grafika – Andrejs Česlis

  Vācu valoda - Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

  Veselības mācība - Armanda Lasmane

  Vizuālā māksla - Andrejs Česlis, Valentīna Zdanovska

  Klašu audzinātāji 2012./2013. m.g.

  1.a – Ineta Reitere, 1.b – Kristiāna Balode
  2.a – Ilona Lazda, 2.b – Sarmīte Meldere
  3.a – Inga Baginska, 3.b – Sandra Fišmestare
  4.a – Vineta Platgalve, 4.b – Gints Balodis

  5.a – Velta Rulle, 5.b – Vija Miķelsone
  6.a – Ira Ņikiforova, 6.b – Anita Seikovska
  7.a – Ineta Bicāla, 7.b – Ingrīda Upeniece
  8.a – Indra Ozoliņa, 8.b – Ilze Titova
  9.a – Jeļena Ozola, 9.b – Ilze Luksa

  10. – Mārīte Skrabutena
  11. – Silga Stučka
  12.a – Iveta Krastiņa, 12.b – Aiga Bērziņa

  Odzienas filiālē
  1.e/2.e – Aiga čepule
  3.e/4.e – Maija Bieriņa
  5.e/6.e – Mārīte Kvēpa
  7.e/8.e – Laura Avotiņa
  9.e – Elita Freimane