Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Atvērsim logu cerībai!

Eko padome, Pļaviņu novada ģimnāzija A.Lasmane, Pļaviņu novada ģimnāzijas
Eko skolas koordinatore

Pavisam nesen, tas ir, kopš 2011.gada oktobra, Pļaviņu novada ģimnāzija ir iesaistījusies programmā „Eko skola”. Eko skolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arī populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides izglītības procesa organizēšanai skolās, tā veicina izpratni par ilgtspējīgu attīstību gan mācību priekšmetos, gan arī ar konkrētu rīcību skolā un tās apkārtnē. Tā stimulē bērnus un jauniešus uz aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, lai nodrošinātu vides aizsardzības pasākumu ieviešanu.

Iesaistīšanās šajā projektā neviļus liek aizdomāties par ceļu. Par tādu ceļu, kam nav ne sākuma, ne gala, domāju, ka mēs turpinām tikai citā veidolā kādreiz iesākto projektu „Veselību veicinoša skola”. Turpinām tādēļ, ka balstāmies uz to, kas aizsākts.

Kādā veidā mēs ceram kļūt par ceļabiedriem citām Eko skolām Latvijā un savas filiāles skolai?
Ir pagājuši tikai 7 mēneši, bet paveikts ļoti daudz. Ir izveidota jauniešu, kolēģu, vecāku un deputātu grupa, kas tiek iesaistīta dažādās aktivitātēs. Lai uzsāktu darbu, tika novērtēta vide skolā 8 jomās – skolas vide un apkārtne, veselīgs dzīvesveids, atkritumi, ūdens, transports, elektroenerģija, mācību saturs, līdzdalība – un uzrakstīti ieteikumi turpmākajam darbam, izveidots Vides kodekss, ievēlēta skolas Eko padomes priekšsēdētāja un vietniece, iesniegti klašu kolektīvu priekšlikumi šajā jomā, tika izdiskutēti un iekļauti mācību saturā ilgtspējīgas attīstības jautājumi, noorganizēta alternatīva mācību diena – Eko stunda, kuras norisē piedalījās Eko skolu koordinators Latvijā Daniels Trukšāns. Projektu nedēļā viena no tēmām bija saistīta ar vidi, par šo tēmu projektus izstrādāja vairāki klašu kolektīvi. Priecēja viņu paveiktais, jo tēmas bija dažādas. Tas nozīmē, ka uzsāktais darbs projektā ir izprasts un tiek atbalstīts. Paldies skolēniem, kolēģiem, kas pievērsās šo tēmu pētniecībai savos projektos.

Lasīt vairāk

Mazie dziedātāji darbā un priekos

Mazie dziedātāji darbā un priekos, Pļaviņu novada ģimnāzija O.Krasutina, kora vadītāja

Katru pavasari mūsu koristiem ir nedaudz skumīgi, jo jāatvadās no dažiem 4.klases kora dalībniekiem. Šogad tie ir astoņi skolēni. Īpaši žēl šķirties no Kaspara Polgina, jo viņš ir mūsu skolas „1. – 4.klašu kora veterāns”, viņam ir liela pieredze kora dziedāšanā – veseli 4 gadi! Paldies Kasparam par ieguldīto darbu kora tradīciju saglabāšanā un attīstīšanā. Lai Tev veicās arī tālāk! Nākošgad 5.klases skolēniem būs iespēja dziedāt un sagādāt prieku vecākiem, skolotājiem un visiem interesentiem ar savām dziesmām jau citā kora sastāvā. Paldies, arī vēlos pateikt visiem 1. – 4.klašu kora dalībnieku vecākiem par atbalstu, sadarbību un pacietību!

Mācību gadu noslēdzot, trešdien, 30. maijā, 1. – 4. klašu koris piedalījās svinīgajā pasākumā „Pavasara svētki” sākumskolā un vakarā kopā ar skolotājām O. Krasutinu un Ilzi Luksu apmeklēja Latvijas Nacionālās operas baleta izrādi „Apburtā princese”. Daži skolēni baletu apmeklēja pirmo reizi, uzvedumu klausījās un skatījās ar lielu interesi! Mājupceļā vismazākie dziedātāji paspēja pagulēt, jo mājās atbraucām ļoti vēlu. Liels paldies skolotājai Ilzei Luksai par veltīto korim laiku un sadarbību. Lai sākumskolas koristiem skaista un saulaina vasara, lai izdodas uzkrāt daudz spēka un enerģijas un nākošgad dziesmas skanētu vēl skaistāk un skanīgāk!