Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Būt apmaiņas skolēnam ārzemēs? Kāpēc gan nē?!

Skolēnu apmaiņas programmā, Pļaviņu novada ģimnāzija Žanete Felsa un Kristaps Blitsons, 11. klases skolēni

Skolēnu apmaiņas programmas ir pazīstamas visā pasaulē, arī Latvijā. Tās sniedz iespēju redzēt un iepazīt pasauli, iegūt plašākas un daudz dziļākas zināšanas par attiecīgo valsti, labāk iemācīties kādu svešvalodu, iegūt starpkultūru sapratni, uzkrāt pieredzi, kļūt patstāvīgākam un atbildīgākam.

Esam priecīgi, ka arī Pļaviņu novada ģimnāzija mums, vidusskolēniem, kuri mācās vācu valodu, piedāvā lielisku iespēju piedalīties skolēnu apmaiņas programmā un veselu mēnesi uzturēties Vācijā un apmeklēt ģimnāziju Kaltenkirhenes pilsētā, kas atrodas netālu no Hamburgas. Šāda veida braucieni un finansiāls atbalsts no vācu puses pastāv jau desmit gadus, bet kopumā mūsu skolas labajai sadarbībai ar Juri Beķeri Vācijā šogad aprit jau divdesmit gadi.

Piedalīties skolēnu apmaiņas programmā Vācijā mums lielā mērā nozīmēja nokļūt citā pasaulē, kur daba, laika apstākļi, dzīves līmenis un ļoti daudz kas cits vairāk vai mazāk atšķiras no tā, ko mēs redzam ikdienā Latvijā. Tas nozīmēja mācīties ne tikai mācību priekšmetus un valodu, bet arī patstāvību, pašiem plānot savus izdevumus, uzturēt kārtībā savu istabu, prasmi kontaktēties ar dažādiem cilvēkiem, samērā īsā laikā integrēties līdz tam nepazīstamos kolektīvos, iejusties un būt pozitīvi noskaņotiem, būt atvērtiem, orientēties svešā pilsētā, kā arī vēl daudzas citas lietas, ko mums mājās palīdz paveikt vecāki, skolotāji vai draugi.

Mēs mācījāmies dažādās klasēs un dzīvojām dažādās viesģimenēs, taču visur tikām uzņemti ļoti sirsnīgi un silti. Mēs jutāmies gaidīti un labi, varējām iepazīt vācu tautas ikdienu un sadzīvi, tradīcijas, paražas un kultūru. Gan kopā ar savām klasēm, gan ģimenēm piedalījāmies dažādos pasākumos, sporta aktivitātēs, izbraucienos un ekskursijās. Mēs apmeklējām arī citas skolas Kaltenkirhenē, kur prezentējām Latviju, Pļaviņas un mūsu skolu, kā arī atbildējām uz daudzajiem skolēnus interesējošiem jautājumiem. Arī mūsu vācu valodas zināšanas tika atzinīgi novērtētas, kaut pašiem, īpaši sākumā, šķita, ka nemaz tik gludi un raiti nevaram izteikties. Taču, īsi pirms došanās mājās, ar prieku konstatējām arī paši, ka varam sazināties bez problēmām, brīžiem likās, ka pat domājam vāciski.

Pēc atgriešanās varam droši apgalvot, ka šis brauciens mums ļāva paplašināt redzesloku, sniedza iespēju izbaudīt citu dzīves kvalitāti, iepazīt it kā līdzīgu, bet tomēr atšķirīgu izglītības sistēmu. Abi esam vienisprātis, ka vācu ģimnāzisti stundās tomēr ir aktīvāki nekā mēs, viņi vairāk ir iesaistīti stundas darbā, labprātāk izsakās, diskutē, aizstāv savu viedokli. Bet laikam vislielākā šī brauciena vērtība ir jauniegūtie draugi. Ceram, ka arī turpmāk uzturēsim kontaktus gan ar mūsu viesģimenēm, gan ar daudziem klasesbiedriem no Kaltekkirhenes ģimnāzijas.

Par šo lielisko iespēju laikā no 21. aprīļa līdz 20. maijam doties uz Vāciju vēlamies teikt paldies Jurim Beķerim un vācu valodas skolotājai Ilzei Seipulei, kuri realizē šo projektu. Paldies par atbalstu un sapratni arī citiem mūsu skolas skolotājiem, direktoram, kā arī mūsu ģimenēm un draugiem.

Novēlam, lai skolai izdodas šo sadarbību turpināt, bet nākošos apmaiņas brauciena dalībniekus aicinām būt atvērtiem, draudzīgiem un komunikabliem, lai Kaltenkirhenē aizvadītais mēnesis būtu noderīgs, izzinošs, patīkams un pozitīvām emocijām piepildīts – tāds, kāds tas bija mums.

Sveicam skolēnus!

Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā

Sveicam skolēnus, kuri apbalvoti ar Pateicības rakstiem par augstiem mācību sasniegumu vērtējumiem 2011./2012. mācību gadā

Aizvadīts atkal viens rosīgs un darbīgs mācību gads. Skolas ikdienas dzīve ir bijusi spraiga un piepildīta ar daudziem notikumiem un aktivitātēm, kur ikvienam Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnam ir tikusi dota iespēja attīstīt un apliecināt sevi dažādās jomās – gan mācībās, gan daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās (sportā, mākslinieciskajā pašdarbībā, mācību priekšmetu pulciņos), gan skolēnu līdzpārvaldē, projektu darbā un citās jomās.

Skolas galvenā prioritāte nenoliedzami ir mācību darbs. Ir prieks, ka daudzi mūsu skolēni apzinās, ka uzcītīga, ieinteresēta un regulāra mācīšanās ir pamats kvalitatīvas izglītības ieguvei. Tāpēc arī 2011./2012. mācību gadā mūsu skolai ir labi panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, par kuriem paldies teicām Zinību svētkos 11.maijā.

Bet 2011./2012. mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā 31. maijā skolas Pateicības rakstu saņēma skolēni, kuru vidējie mācību sasniegumu vērtējumi ir augstā līmenī (“8” un vairāk balles no 4. – 12. klasei vai aprakstoši no 1. – 3. klasei).

1.a klase – Una Ivanova, Eiriks Kalnriekstiņš, Viktorija Kameņeckiha, Anastasija Trifanova
1.b klase – Amanda Līga Bernoviča, 1.b Evelīna Tēraude
2.a klase – Anna Esiņa, Aivis Jokums, Kristaps Ostrovskis
2.b klase – Andis Daugavietis, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena
3.a klase – Guna Elīte, Viviāna Nikaļuka, Una Vīksna
3.b klase – Sonora Balode, Filips Fedosejevs, Raivo Jankuns, Amanda Ķirse, Lelde Elīna Pitjukeviča, Krista Priede
3.e klase – Līva Čepule
4.a klase – Betija Beāte Damberga, vidējais vērtējums – 9,10, Karīna Davidova 8,90, Lineta Lauva 8,40, Agate Mežmale 8,30, Kaspars Polgins 9,00, Kitija Smirnova 8,10, Viktorija Vīksna 8,80
4.b klase – Laine Liepiņa 9,50, Enia Kaņepēja 8,70, Beāte Kaņepēja 8,50, Anete Kapteine 8,40, Līva Kārkliņa 8,30, Aleksa Dauškane 8,20, Matīss Ķirsis 8,00
4.e klase – Elīna Mahļiņeca 9,40

5.a klase – Marta Kupča 8,73, Annija Bērziņa 8,36, Samanta Djubina 8,18, Rēzija Līna Upeniece 8,18, 5.b klase – Violeta Adamoviča 8,45, Vineta Cukanova 8,35
6.a klase – Kristīne Činka 8,10
6.b klase – Arina Deņisova 8,71, Daira Melbārde 8,14
7.a klase – Sigita Gavare 8,78
7.b klase – Liene Lakstīgala 8,93, Diāna Pauniņa 9,07, Diāna Bariņa 8,36
7.e klase – Krista Dūmiņa 8,21, Elīna Mahliņeca 8,14
8.a klase – Ieva Skrabutena 8,85, Ildze Vīksna 8,66, Diāna Polgina 8,42
8.b klase – Miks Vilkaplāters 8,20
8.e klase – Jogita Kiseļeva 8,40
9.a klase – Sintija Silagaile 8,00, Estere Fedosejeva 8,00

10. klase – Līga Āboliņa 8,53, Laura Kalniņa 8,42, Katrīna Bērziņa 8,26, Guna Pujāte 8,33, Dagnija Kiseļeva 8,20
11.b klase – Kristaps Blitsons 8,12, Henrijs Jaudzems 8,31
12.a klase – Linda Gregersone 8,28, Signe Grūbe 8,07
12.b klase – Diāna Valdemāre 8,69, Karina Zagorska 8,76, Elvijs Zālītis 8,41, Lorena Višņakova 8,30, Jogita Kupča 8,23, Toms Cišs 8,15, Anna Avotiņa 8,00, Jānis Ozoliņš 8,00

Vēlreiz paldies gan skolotājiem, gan skolēniem par mērķtiecīgi un kvalitatīvi veikto kopīgo darbu! Paldies arī skolēnu vecākiem par sadarbību ar skolu savu bērnu izglītošanā.

Lai visiem skaista un saulaina vasara, lai izdodas uzkrāt daudz spēka un enerģijas jaunajam darba cēlienam!