Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns, 4. – 22. jūnijs

Pirmdiena, 4. jūnijs
Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasēm
Sabiedriskais darbs 7.a klasei

Otrdiena, 5. jūnijs
Interešu izglītības programmas realizācijas izvērtējuma iesniegšana 14.kab.
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšana 14.kab.
Administrācijas sanāksme
Sabiedriskais darbs 7.b klasei

Trešdiena, 6.jūnijs
Eksāmens ekonomikā 11. klasēm
Sabiedriskais darbs 7.b klasei

Ceturtdiena, 7. jūnijs
Eksāmens vēsturē 9.klasēm
Sabiedriskais darbs 10. klasei

Piektdiena, 8. jūnijs
Centralizētais eksāmens bioloģijā 12.klasēm Koknesē
Metodisko komisiju vadītāju atskaišu iesniegšana 203.kab.
Sabiedriskais darbs 10. klasei

Sestdiena, 9. jūnijs
17.00 Izlaidums 9.klasēm skolas filiālē Odzienā
19.00 Izlaidums 9.klasēm svinību zālē

Pirmdiena, 11.jūnijs
Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasēm
Līdz plkst. 14.00 Pedagoga pašvērtējuma/atskaites iesniegšana (elektroniski (V.Samohinam, I.Seipulei) un izdrukas veidā (kancelejā))
Sabiedriskais darbs 10. klasei

Otrdiena, 12. jūnijs
Kursi par valsts pārbaudes darbu informācijas sistēmu Rīgā (I.Seipule)
Sabiedriskais darbs 10. klasei
Matemātikas un informātikas MK sēde izbraukumā

Trešdiena, 13.jūnijs

Ceturtdiena, 14. jūnijs
10.00 PP sēde 201.kab.
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi

Piektdiena, 15. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi

Pirmdiena, 18.jūnijs
Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.klasēm Koknesē

Otrdiena, 19. jūnijs

Trešdiena, 20.jūnijs

Ceturtdiena, 21. jūnijs

Piektdiena, 22. jūnijs
19.00 Izlaidums 12.klasēm

31.05. – 8.06. Vērtējumu sekmju izrakstiem sagatavošana un sakārtošana 9. klasēm
4.06.–21.06. Vērtējumu sekmju izrakstiem sagatavošana un sakārtošana 12. klasēm