Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 28. maijs – 1. jūnijs

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 28.maijs
Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasēm

Otrdiena, 29. maijs
Eksāmens ģeogrāfijā 11.,12.klasēm
Eksāmens svešvalodā 9.klasēm
9.00 Sporta diena 1. – 4.klasēm
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 PP par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē un pagarinātā mācību gada nozīmēšanu
Līdz plkst. 15.10 vērtējumu izlikšanas pēdējā diena
Gleznošanas nodarbība plenērā 1. – 9.klasēm skolas filiālē Odzienā

Trešdiena, 30.maijs
9.00 Sporta diena 5. – 8., 10. – 11.klasēm
10.00 Pavasara svētki sākumskolā
Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasēm

Ceturtdiena, 31. maijs
9.00 Svinīgā līnija veltīta mācību gada noslēgumam
9.40 – 11.00 klases stunda, liecību izsniegšana
Līdz plkst. 17.00 interešu izglītības programmu 2012./2013.m.g.1.semestrim iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Līdz plkst. 17:00 direktoram un kancelejas pārzinei elektroniski uz e – pastu iesūtīt darba grafiku skolēnu vasaras brīvlaikā līdz atvaļinājumam
Konkurss „Gudrinieks – 2012” skolas Odzienas filiālē

Piektdiena, 1. jūnijs
Centralizētais eksāmens vēsturē 12.klasēm

No 21.05 mācību grāmatu pieņemšana skolas bibliotēkā
No 1.06. papildus mācību pasākumi