Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 21. – 25. maijs

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 21.maijs

Otrdiena, 22. maijs
Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasēm
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MK sanāksmes
Bijušā Aizkraukles rajona skolu sacensības vieglatlētikā
Matemātikas pēcpusdiena 5.klasēm

Trešdiena, 23.maijs
7.45 ZPD teorētiskās daļas prezentēšana 10.kl. 209.kab.
Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm

Ceturtdiena, 24. maijs
Eksāmens informātikā 11., 12.klasēm
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8. un 10.-11.klasēm

Piektdiena, 25. maijs
14.20 Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana-nodošana 217.kab. (piedalās 8.b un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Filiāles Odzienā arodbiedrības lielā gada ekskursija “Pilis un muižas Zemgalē” (Rundāle-Kaucminde-Bauska- Mežotne-Jaunjelgava)

Sestdiena, 26. maijs
Starptautiskā skolēnu pētniecisko darbu konkursa “Vēsture ap mums” noslēguma pasākums ar valsts prezidentu Latviešu biedrības namā

No 21.05. mācību grāmatu pieņemšana skolas bibliotēkā

Jauno Satiksmes dalībnieku forumā Skrīveros

Jauno Satiksmes dalībnieku forums 2012 Kristiāna Balode, 4.b klases skolotāja

15.maijā Skrīveros notika Jauno Satiksmes dalībnieku forums 2012, kura mērķis ir paaugtināt bērnu izglītības līmeni, lai veicinātu kvalitatīvas jauno velosipēdistu zināšanas, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību.

No mūsu skolas uz velosipēdistu sacensībām devās 4.a klases komanda „Seši pedāļi”, 4.b klases komanda „Ašie pļaviņieši”, 5.a klases komanda „Velniņi” un 5.b klases komanda „Zaķīši”.

Skolēniem bija jāveic pieci pārbaudījumi:
1) ceļu satiksmes noteikumi;
2) pirmā palīdzība;
3) velosipēda uzbūve, tā kontrole;
4) praktiskās iemaņas braukšanā ar velosipēdu (2 šķēršļu joslas).

Pēc uzdevumu izpildīšanas, komandas varēja padzert siltu tēju un pacienāties ar cepumiņiem. Protams, visi nepacietīgi gaidīja apkopotos rezultātus. Priecēja tas, ka visas komandas saņēma atzinības rakstus par piedalīšanos sacensībās un Okartes dāvinātos T–krekliņus.

Labākie izrādījās A.Upīša Skrīveru vidusskolas komanda „ Skrīči”, kuri 1.un 2.junijā dosies uz Rīgas Tehniskās universitātes Sporta un atpūtas bāzi „Ronīši”.

Prieks bija dzirdēt, ka nākamajā gadā sacensības notiks pie mums Pļaviņu novada ģimnāzijā.

Lai veiksmīgi starti nākamajā gadā 4. – 5.klašu skolēniem!