Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 14. – 18. maijs

Skolā dežūrē 11.a klase

Pirmdiena, 14.maijs
Mācību evakuācija ugunsgrēka gadījumā
Ātrspēles sacensības šahā

Otrdiena, 15. maijs
9.20 Valsts ieskaite matemātikā 6.klasei
10.50 9.un 12.klašu audzinātāju sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 PP sēde par izmantojamās mācību literatūras apstiprināšanu turpmākajiem trim mācību gadiem 201.kab.
Jauno satiksmes dalībnieku forums 4.-5.klasēm Skrīveros
Bijušā Aizkraukles rajona skolu sacensības vieglatlētikā 9.-12.kl.
Piedalīšanās seminārā par 5.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātiem Rīgā (I.Seipule)
Pēdējā ieskaišu diena 9., 12.klasēm

Trešdiena, 16.maijs
7.45 ZPD teorētiskās daļas prezentēšana 10.kl. 209.kab.
9.20 Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei
Tikšanās ar Izglītības ministru R.Ķīli Dobelē (I.Seipule, V.Samohins)

Ceturtdiena, 17. maijs
9.20 Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei
9.20 Valsts ieskaite dabaszinībās 6.klasei
12.00 Metodiskās padomes sanāksme, 104.kab.
Vērtējumu izlikšanas pēdējā diena 9. un 12. klašu skolēniem līdz plkst. 16.00
Olimpiskās dienas organizatoru seminārs Rīgā (V.Samohins, J.Eiduks)
Virtuālās klases 1.kursa nodarbība

Piektdiena, 18. maijs
12.00 Zvana svētki 9.un 12.klašu skolēniem svinību zālē
14.20 Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana-nodošana 217.kab. (piedalās 11.a un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Zvana svētki skolas filiālē Odzienā

19.05. II Latvijas skolu jaukto koru salidojums „Mēs lidosim” Saldū
14.–18.05. aktīvākā lasītāja un klases izvērtēšana
14.-25.05. Rajona skolu sacensības vieglatlētikā