Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 7. – 11. maijs

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 7.maijs
Biedrības “Jaunatne ar misiju” organizēta lekcija “Cilvēku tirdzniecība” svinību zāl:
4.mācību stundas laikā – 7.klašu skolēniem
5.mācību stundas laikā – 6.klašu skolēniem
6.mācību stundas laikā – 8.-9.klašu skolēniem
7.mācību stundas laikā – 10.-12.klašu skolēniem
Lekcijās kārtību nodrošina attiecīgo mācību stundu skolotāji
16.00 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 110.kab.

Otrdiena, 8. maijs
10.50 8.un 11.klašu audzinātāju sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 9.maijs
Eiropas diena
13.00 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts sākumskolai svinību zālē
Pēdējā diena pieteikties velosipēdu braukšanas apliecības eksāmena kārtošanai 14.kab. (līdzi jāņem dzimšanas apliecība vai pase, 3×4 fotogrāfija)

Ceturtdiena, 10. maijs
9.20 Valsts ieskaite latviešu valodā 6.klasēm
14.30 Velosipēdu vadīšanas apliecības iegūšanas eksāmens 214.kab.
Mātes dienai veltīts pasākums skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 11. maijs
14.20 Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana-nodošana 217.kab. (piedalās 11.a un 11.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
18.00 Zinību svētki svinību zālē
Pēdējā ieskaišu diena 9., 12.klasēs
Ekonomikas skolotāju un MA vadītāju seminars Rīgā (M.Skrabutena)
Ētikas un kristīgās mācības skolotāju seminārs Rīgā (A.Cīrule)

2.-11.05. Radošais konkurss „Veltījums māmiņai..”skolas bibliotēkā
7.-11.05. Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?”
13.05. Futbola diena skolas stadionā