Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 23. – 28.aprīlis

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 23. aprīlis
Mūzikas instrumentu gatavošana no dabas materiāliem skolas filiālē Odzienā
Seminārs vācu valodas skolotājiem Gētes institūtā Rīgā (I.Seipule)

Otrdiena, 24. aprīlis
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Klašu audzinātāju MK sanāksme 209.kab.

Trešdiena, 25. aprīlis
Kulturoloģijas skolotāju seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
Konference „Jaunās iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīgā (V.Samohins)

Ceturtdiena, 26. aprīlis
12.00 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
Sadarbības novadu olimpiāde matemātikā 4.kl. Koknesē

Piektdiena, 27. aprīlis
10.00 5.klašu pasākums angļu valodā „Gameday” Pļaviņu novada ģimnāzijā
Starpnovadu skolu 8.kl.skolēnu konkurss “Erudīts” J.Zālīša Sausnējas pamatskolā (skolas filiāles Odzienā skolēniem)
Mācību ekskursija 9.a klasei
Tikšanās ar IZM un UNESCO organizācijas pārstāvjiem Koknesē (I.Seipule, V.Samohins)

Sestdiena, 28. aprīlis
DARBA DIENA – tiek atstrādāts 30.04.2012.
Mācību stundu garums 30 minūtes
Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab.(piedalās 7.a un 11.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
„4. maija Neatkarības deklarācijas nozīme Latvijas vēsturē”

23.–28.04. „Jautrās stafetes” sākumskolai
2.–30.04. Tematiskā izstāde „Pļaviņām – 85” skolas bibliotēkā
2.–30.04. Radošo darbu konkurss „Pļaviņu stāsti” skolas bibliotēkā

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu