Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 23. – 28.aprīlis

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 23. aprīlis
Mūzikas instrumentu gatavošana no dabas materiāliem skolas filiālē Odzienā
Seminārs vācu valodas skolotājiem Gētes institūtā Rīgā (I.Seipule)

Otrdiena, 24. aprīlis
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Klašu audzinātāju MK sanāksme 209.kab.

Trešdiena, 25. aprīlis
Kulturoloģijas skolotāju seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
Konference „Jaunās iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīgā (V.Samohins)

Ceturtdiena, 26. aprīlis
12.00 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
Sadarbības novadu olimpiāde matemātikā 4.kl. Koknesē

Piektdiena, 27. aprīlis
10.00 5.klašu pasākums angļu valodā „Gameday” Pļaviņu novada ģimnāzijā
Starpnovadu skolu 8.kl.skolēnu konkurss “Erudīts” J.Zālīša Sausnējas pamatskolā (skolas filiāles Odzienā skolēniem)
Mācību ekskursija 9.a klasei
Tikšanās ar IZM un UNESCO organizācijas pārstāvjiem Koknesē (I.Seipule, V.Samohins)

Sestdiena, 28. aprīlis
DARBA DIENA – tiek atstrādāts 30.04.2012.
Mācību stundu garums 30 minūtes
Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab.(piedalās 7.a un 11.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
„4. maija Neatkarības deklarācijas nozīme Latvijas vēsturē”

23.–28.04. „Jautrās stafetes” sākumskolai
2.–30.04. Tematiskā izstāde „Pļaviņām – 85” skolas bibliotēkā
2.–30.04. Radošo darbu konkurss „Pļaviņu stāsti” skolas bibliotēkā

4. klašu latviešu valodas un 6.-9. klašu informātikas starpnovadu olimpiādē

olimpiāde 18.aprīlī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notika divas starpnovadu (2.posma) olimpiādes, kurās ļoti labus sniegumu uzrādīja mūsu skolas izvirzītie dalībnieki.

4.klašu latviešu valodas olimpiādē:
Evijai Mahļiņecai (4.e klase) un Lainei Liepiņai (4.b klase) – 1.vieta,
Anetei Kapteinei (4.b klase) – 2.vieta,
Līvai Kārkliņai (4.b klase) – 3.vieta;
Kasparam Polginam (4.a klase) – atzinība.
Sveicam skolēnus un viņu skolotājas Kristiānu Balodi, Maiju Bieriņu un Inetu Reiteri!

6.-9.klašu informātikas olimpiādē:
Ievai Skrabutenai (8.a klase) – 1.vieta,
Diānai Polginai (8.a klase) – 3.vieta;
Lienei Lakstīgalai (7.b klase) un Marekam Smilgam (7.b klase) – atzinība.
Sveicam skolēnus un viņu skolotājas Lanu Ivanovu un Vinetu Platgalvi!

II Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Mēs lidosim!”

Pļaviņu novada ģimnāzijas Jauktais koris Latvieši jau sen ir slaveni ar savām dziedāšanas tradīcijām. Dziesmu burvju vara ir stiprinājusi, atjaunojusi un saliedējusi mūsu tautu, izraujot no sastinguma, iešūpojot darbībai un viešot ticību savam spēkam veikt šķietami neiespējamo.

Var jau teikt, ka tas ir garlaicīgi – dziedāt korī, bet enerģijas apmaiņa, ko var gūt dziedot klausītājam vai sadziedot kopā ar vēl kādiem desmit tūkstošiem citu dziedātāju, ir jāizbauda katram, lai zinātu, kādas sajūtas tas dod.

Var jau teikt – man nav laika, bet ir skaidrs, ka aktīvais un darbīgais vienmēr paveiks vairāk par laisko un lēnīgo.

Pļaviņu ģimnāzijas jauktais koris 17. aprīlī uzstājās reģionālajā jaukto koru skatē Jēkabpilī, lai cīnītos par iespēju piedalīties koru salidojumā, kas notiks 19. maijā Saldū.

Skatē startēja 13 kori no Latgales reģiona – Jēkabpils, Daugavpils, Balviem, Rēzeknes, Baltinavas, Preiļiem, Dagdas, Krāslavas un Pļaviņām.

Kori ieguva 1.un 2.pakāpes diplomus. Visskanīgākie šoreiz bija Daugavpils 13.vsk un Rēzeknes 5.vsk kori. Pļaviņu ģimnāzijas korim 2.pakāpes diploms. Tagad tikai jāgaida, kad noslēgsies skates citos reģionos un 3.maijā tiks paziņoti kori, kas atlasīti salidojumam.

Gribu pateikt MILZĪGUPALDIES koristiem par ieguldīto darbu! Kā arī pateikties skolotājai Sigitai Vilkaplāterei par sadarbību. Paldies arī skolotājam Gintam Balodim, kas ar savu skanīgo balsi kuplina mūsu priekšnesumus. Īpašs paldies Ilonai Višņakovai par kora uzstāšanās hronikas veidošanu.

Visus atbalstītājus un kora mākslas cienītājus aicinu uz Pļaviņu pilsētas dziedošo kolektīvu koncertu 27.aprīlī Pļaviņu kultūras centrā, kur piedalīsies arī Pļaviņu novada ģimnāzijas jauktais koris.

Latvietis dzied vienmēr un visur – „Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādam’”

Kora vadītāja Aiva Siliņa