Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 16. – 20.aprīlis

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 16. aprīlis
16.00 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 110.kab.

Otrdiena, 17. aprīlis
10.50 5.–12.klašu vecāko sanāksme 312.kab.
10.50 5.–12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 14.kab.
10.50 5.–12.klašu kārtības/vides nodaļu vadītāju sanāksme 217.kab.
10.50 5.–12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.
10.50 5.–12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 216.kab.
10.50 5.–12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MK sanāksmes
Seminārs novadu direktoru vietniekiem izglītības jomā audzināšanas darbā Rīgā (L.Ivanova)
Skolu jaukto koru skates „Mēs lidosim!” 2.kārta Jēkabpilī

Trešdiena, 18. aprīlis
12.00 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 104.kab.
Sadarbības novadu olimpiāde informātikā 6. – 9.klasēm Koknesē
Skatuves runas konkursa 2.kārta Jēkabpilī
Sadarbības novadu olimpiāde latviešu valodā 4.kl.Koknesē
Virtuālās Universitātes nodarbība “Effective learning environments” (A.Lazda)

Ceturtdiena, 19. aprīlis
Atvērto durvju diena Pļaviņu novada ģimnāzijā
Atvērto durvju diena Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā
Seminārs novadu direktoru vietniekiem izglītības jomā Rīgā (I.Seipule)
16.00 VK 1. kursa nodarbība “Outlook, WindowsLive, Live@EDU, Messenger – kā ērtāk veikt saziņu un plānot notikumus kalendārā”

Piektdiena, 20. aprīlis
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab.(piedalās 7.a un 7.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Nodarbība vēsturisko notikumu vietās “Arheoloģiskie pieminekļi Pļaviņu novadā”
13.00 – 15.00 Pļaviņu novada sakopšanas talka

21.–22.04. Latvijas 36. skolēnu zinātniskā konference
22.04. 39. atklātā matemātikas olimpiāde
2.–30.04. Tematiskā izstāde „Pļaviņām – 85” skolas bibliotēkā
2.–30.04. Radošo darbu konkurss „Pļaviņu stāsti” skolas bibliotēkā

Nodarbība interesentiem

Nodarbība interesentiem