Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 9. – 13.aprīlis

Skolā dežūrē 8a. klase

Pirmdiena, 9. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 10. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.50 9. un 12.klašu audzinātāju sanāksme 14.kab.
5. un 6.mācību stundas laikā notiek skolas olimpiāde angļu valodā 9.klasei,314.kab.
5., 6. mācību stundas laikā 10. – 12.klašu skolēnu tikšanās ar NBS speciālās uzdevumu vienības pārstāvjiem svinību zālē (kārtību zālē nodrošina 5., 6.mācību stundas skolotāji)
15.15 MP sanāksme 104.kab.
15.15 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 110.kab.
Virtuālās klases 2.kursa nodarbība

Trešdiena, 11. aprīlis
12.00 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
1.mācību stundas laikā skolas olimpiāde informātikā 6. – 9.klasēm 14.kab.

Ceturtdiena, 12. aprīlis
Vecāku kopsapulce “Mana bērna mācīšanās stils” skolas filiālē Odzienā
Konkursa “Olimpiskais Ekoautobuss Londona 2012″ 1.kārta skolas filiālē Odzienā
Seminārs novadu direktoru vietniekiem izglītības jomā Rīgā (I.Seipule)

Piektdiena, 13. aprīlis
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab.(piedalās 8.a un 7.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Latvijas skolotāju konference „E – klase 2012” Rīgā (A.Lazda, V.Samohins)
18.00 “Gada Zvaigzne 2012″
Pēc pasākuma diskotēka

2. – 30.04. Tematiskā izstāde „Pļaviņām – 85” skolas bibliotēkā
2. – 30.04. Radošo darbu konkurss „Pļaviņu stāsti” skolas bibliotēkā
13. – 14.04. LMSA konference “Matemātiskā domāšana” Cēsīs