Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

“Tici sev!” komanda Pļaviņās, video

“TICI SEV!” komanda Pļaviņās from AVANTIS on Vimeo.

Nedēļas darba plāns, 26. – 30.marts

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 26. marts
Skolas administrācijas saruna ar klašu skolēniem ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem (piedalās administrācija, klašu audzinātāji, skolas atbalsta personāls, pieaicināto institūciju pārstāvji) 110.kabinetā:
• 12.00 5.a, 5.b un 6.a klase
• 13.35 “Pretinieka nomatošanas sacensības” 211.kab.
• 15.15 6.b un 7.a klase
• 16.00 9.b klase

Otrdiena, 27. marts
7.45 Interešu izglītības pulciņa “Jaunais ķīmiķis” nodarbība interesentiem “Titrēšana”
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.50 Klašu audzinātāju MK sanāksme 14.kab.(piedalās 8. un 11.klašu audzinātāji)
Skolas administrācijas saruna ar klašu skolēniem ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem (piedalās administrācija, klašu audzinātāji, skolas atbalsta personāls, pieaicināto institūciju pārstāvji) 110.kabinetā:
• 12.00 7.b un 8.b klase
• 13.00 2.b, 3.a, 3.c, 4.a un 4.b klase
• 15.15 8.a klase
• 16.00 12.a un 12.b klase
15.15 Skolas darbinieku tikšanās ar Pļaviņu novada domes deputātu pārstāvjiem 201.kab.
15.30 “Erudīts 2012″ 8. – 9.klasēm

Trešdiena, 28. marts
12.00 Skolas administrācijas saruna ar 9.a, 10., 11.a un 11.b klašu skolēniem ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem (piedalās administrācija, klašu audzinātāji, pieaicināto institūciju pārstāvji) 110.kabinetā
14.00 Skolas administrācijas saruna ar 5.e, 7.e, 8.e un 9.e klašu skolēniem ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem (piedalās administrācija, klašu audzinātāji, pieaicināto institūciju pārstāvji) skolas filiālē Odzienā
15.15 Vidusskolas kora skates 1.kārta svinību zālē
Valsts ķīmijas olimpiāde
Olimpiāde “Paskāla ritenis” Daugavpilī Eiropas E-prasmju nedēlas ietvaros

Ceturtdiena, 29. marts
12.00 Koncerts – koncertlekcija sākumskolas skolēniem svinību zālē
Valsts ķīmijas olimpiāde
Vizuālās mākslas MA vadītāju seminārs Rīgā (A.Rogāle)

Piektdiena, 30. marts
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab.(piedalās 10. un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Latviešu valodas olimpiādes valsts posms
Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (A.Bērziņa)
Vokālās mūzikas konkursa “Balsis” 2.posms
Sacensības “Dullais desmitnieks” skolas filiālē Odzienā

26. – 30.03. Eiropas E-prasmju nedēļa
26. – 30.03. Florbola turnīrs
19.03. – 5.04. Futbola turnīrs

–>

Publiskās runas konkursā Rīgā

Latvijas valodu skolotāju asociācija sadarbībā ar latviešu, krievu, vācu, franču, angļu, itāliešu valodu skolotāju asociācijām, Valodu mācību centru, Latviešu valodas aģentūru, pašvaldības izglītības pārvaldēm, vispārizglītojošām skolām organizēja publiskās runas konkursu ar devīzi „Es piedzimu laikā” 3 kārtās.

Konkursa mērķis – kopt skolēnu komunikatīvo prasmi mērķtiecīgi izmantot dzimto valodu un svešvalodu savā pašizpausmē, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas iemaņas.

Šī gada 12.martā es – 9.a klases skolniece Sintija Silagaile – pirmo pavasara brīvlaika dienu pavadīju, pārstāvot mūsu skolu valsts publiskās runas konkursā. No sākuma biju ļoti uztraukusies, bet diena izvērtās patiešām jauka.

Pēc tam, kad ieradāmies, visiem dalībniekiem tika noorganizēta tikšanās ar aktrisi Zani Daudziņu. Iespējams, ka pirms brīža apgūtās lietas tomēr nevar palīdzēt publiskajā runā, bet nodarbība bija patiešām pozitīva un aizraujoša.

Visus dalībniekus sadalīja piecās grupās pa piecpadsmit – atbilstoši izvēlētajai svešvalodai. Es biju angļu valodas grupā. Man nācās runāt pirmajai, tomēr esmu priecīga, ka tā, jo pēc tam varēju neuztraucoties klausīties citu dalībnieku runas.

Mēs paši viens otram uzdevām jautājumus par dzirdēto un pat iesaistījāmies diskusijās par Rebeku Bleku, Džastinu Bīberu un grāmatu „Krēsla”. Tā es kārtējo reizi pārliecinājos par to, cik dažādi var būt cilvēku viedokļi.

Mājās es devos ar atzinību un jaunu, manuprāt, lielisku pieredzi. Vēlos pateikties Ingrīdai Upeniecei un Valdai Mičulei par to, ka sniedza man atbalstu un palīdzēja gatavoties valsts publiskās runas konkursam.

S.Silagaile

Veido savu nākotni jau šodien