Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Konkurss 3. – 4.klašu skolēniem „Erudīts”

9.martā skolas Svinību zālē norisinājās sākumskolas 3. – 4.klašu skolēnu komandu konkurss „Erudīts”. Savu dalību konkursā pieteica 8 komandas – 4.a „Malači”, „Gudrā zvaigzne”; 4.b „;Gēniji” „Zinošais piecinieks”; 3.a „Gudrās pūces”, „Ašais piecinieks”; 3.b „Veiklie toņi”, 3.c „Gudrie putni”. Katru komandu veidoja 5 dalībnieki.

Skolēni iepazīstināja klātesošos ar savu komandu dalībniekiem, komandas moto. Dažas komandas bija padomājušas arī par vizuālo noformējumu.

Skolēni savas zināšanas un prasmes apliecināja dažādās jomās:
• izmantojot balsošanas iekārtas, veica testu;
• ar taustes palīdzību pārbaudīja matemātiskās prasmes;
• mūzikas konkursā noteica instrumentus pēc to skaņas;
• konstruēja pēc instrukcijas;
• darināja skanošu mūzikas instrumentu;
• visa komanda piedalījās veiklības stafetē.

Aktīvi savus klasesbiedrus atbalstīja arī līdzjutēji. Īpaši gatavojušās bija 4.a klases meitenes.

Spraigā cīņa tika noskaidrota erudītākā komanda. 1. vietu ieguva 4.a klases komanda „Malači”, 2.vietu 4.b klases „Zinošais piecinieks”, 3.vietu 3.a klases komanda „Gudrās pūces”.

Pārējās komandas saņēma atzinības rakstus par piedalīšanos un mierinājuma balvas.
Konkursa noslēgumā visi kopā nodziedāja jautru dziesmu.

Konkursu sagatavoja un vadīja sākumskolas skolotāji – eksperti: Inga Baginska, Ineta Reitere, Gints Balodis, Kristiāna Balode, Sandra Fišmeistare; Iveta Kupča, Vineta Platgalve.

Pēcpusdiena aizritēja radoši darbojoties.

Paldies sākumskolas skolotājiem par papildus ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā un vadīšanā!

Sākumskolas MK vadītāja Ilona Lazda