Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 5. – 9.marts

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 5. marts
Latviešu valodas un literatūras MA vadītāju sanāksme Rīgā
Tikšanās ar SIA Asortis pārstāvjiem Rīgā, pasākuma Latste 2012 atbalsta nodrošināšanai (V.Samohins)

Otrdiena, 6. marts
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 8. – 11.klašu mediatoru apmācība 14.kab.
15.15 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 110.kab.
15.15 MP sanāksme par konkursa “Erudīts 2012″ vidusskolēniem norisi 104.kab.
18.00 Virtuālās klases 2.kursa nodarbība
Jauktā kora kopmēģinājums Jēkabpilī (izbraukšana plkst. 9.20 no skolas)
Vides spēļu 1.kārta
Skates “Toņi un pustoņi” 1.kārta
Latvijas un pasaules vēstures MA vadītāju sanāksme Rīgā

Trešdiena, 7. marts
Vācu valodas MA vadītāju sanāksme Rīgā

Ceturtdiena, 8. marts
12.00 Koncerts – koncertlekcija sākumskolai svinību zālē (pārcelts uz 29. martu)
12.00 Matemātikas olimpiāde 9. – 12. klasēm valsts posms

Piektdiena, 9. marts
13.00 Konkurss “Erudīts 2012″ 3. – 4.klašu skolēniem svinību zālē
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 11.b un 11.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
17.00 “Erudīts 2012″ vidusskolēniem svinību zālē
Pēc pasākuma diskotēka
Rotaļu pēcpusdiena sākumskolas skolēniem skolas filiālē Odzienā
Matemātikas olimpiāde 9. – 12. klasēm valsts posms