Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Krievu valodas starpnovadu olimpiādē

25.janvārī notika Kokneses un Pļaviņu starpnovadu (2.posma) krievu valodas olimpiāde 10.-12.klasei. Priecājamies par mūsu skolas dalībnieču labajiem panākumiem:

Paldies skolotājām Aigai Bērziņai un Tatjanai Starčenko par ieguldīto darbu, sagatavojot skolnieces dalībai šajā olimpiādē.

Nedēļas darba plāns, 30.janvāris – 4.februāris

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 30.janvāris
2. un 3.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12.klasei, 107.kab.
5. un 6.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12.klasei, 207.kab.
Sadarbības novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8. – 9.klasēm 2.posms, Koknesē
Rīgā tikšanās ar IZM un Microsoft Latvia pārstāvjiem pasākuma Latste 2012 atbalsta nodrošināšanai (V.Samohins)

Otrdiena, 31. janvāris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 12.a Žetona vakara priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē
15.15 8. – 11.klašu mediatoru apmācība 14.kab.
16.00 12.b Žetona vakara priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē

Trešdiena, 1. februāris
Tikšanās Valsts izglītības attīstības aģentūrā par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu “Comenius skolu partnerības” (I.Seipule)

Ceturtdiena, 2. februāris

Piektdiena, 3. februāris
9.00 – 14.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasei
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab.(piedalās 8.b un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
15.15 Svinību zāles sakārtošana Žetona vakaram
15.00 – 17.00 A. Grīvnieka kausa izcīņa 100 basketbola soda metienos skolas sporta zālē

Sestdiena, 4. februāris
9.00 35. Absolventu kausa izcīņa basketbolā skolas sporta zālē
17.00 Draudzīgā aicinājuma pasākums skolas bibliotēkā
18.00 Žetona vakars
22.00 Balle

23.01. – 31.01. Draudzīgā aicinājuma pasākums
24. – 31.01. Tautas bumbas turnīrs skolas filiālē Odzienā
30. – 3.02. Pašgatavotu sveču izstāde skolas filiālē Odzienā
4. – 5.02. Latvijas kauss biatlonā Madonā