Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 23. – 27.janvāris

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 23.janvāris

Otrdiena, 24. janvāris
Mācību stundu garums 30 min
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
14.00 PP sēde „1.mācību semestra darba analīze” skolas filiālē Odzienā – atb.V.Samohins, I.Dūmiņa
Izbraukšana no skolas plkst.13.30

Trešdiena, 25. janvāris
9.00 Krievu valodas (svešvalodas) sadarbības novadu olimpiāde 10. – 12.kl. Pļaviņu novada ģimnāzijā
12.00 Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 6.posma dalībnieku sanāksme
11.klašu skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu iesniegšanas pēdējā diena 209.kab.

Ceturtdiena, 26. janvāris
15.00 Publiskās runas konkurss ar devīzi „Es piedzimu laikā” 1.posms 311.kab.

Piektdiena, 27. janvāris
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 8.b un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Tikšanās ar LatSTE dibinātājiem 110.kab.
Angļu valodas sadarbības novadu olimpiāde 10. – 12. klasēm Koknesē
Dalība Draudzīgā aicinājuma dienas sarīkojumā Cēsu Valsts ģimnāzijā (I.Seipule)

23.01. – 31.01. Draudzīgā aicinājuma akcija
17. – 31.01. Skolas tautas bumbas turnīrs
24. – 31.01. Tautas bumbas turnīrs skolas filiālē Odzienā