Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 9.– 13.janvāris

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 9.janvāris
12.00 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.

Otrdiena, 10. janvāris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MK sanāksmes
15.15 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 110.kab.

Trešdiena, 11. janvāris
Interešu izglītības koordinatoru seminārs Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 12. janvāris
10.50 Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem Rīgā (A.Siliņa)

Piektdiena, 13. janvāris
1.un 2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde fizikā 9. – 12.klasei 207.kab.
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab.(piedalās 11.a un 11.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Pēdējā pārbaudes darbu grafika aizpildīšanas diena 2.semestrim (grafika projekts – 203.kab.)

Sestdiena, 14. janvāris
Ekoskolu klimata kampaņas 2. reģionālais pasākums Priekuļos (A.Lasmane)

9. – 13.01. Apsveikumu izstāde Ziemassvētkos un Jaunajā gadā skolas bibliotēkā

Līdz 13.janvārim skolas kancelejā iesniegt direktoram adresētu iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu (neattiecas uz darbiniekiem, kuriem darba līgums ir noslēgts uz 2011./2012.m.g.).