Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 2.– 6.janvāris

Skolēnu brīvlaiks

Pirmdiena, 2.janvāris
Vizīte Valsts darba inspekcijā Ogrē (V.Samohins)

Otrdiena, 3. janvāris
11.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme 209.kab.
12.00 11.klašu audzinātāju sanāksme 14.kab.
12.30 12.klašu audzinātāju sanāksme 14.kab.
Virtuālās klases 2. kursa klātienes tikšanās Rīgā
Līdz plkst. 15.00 pieteikšanās projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 6.posma 3. aktivitātē

Trešdiena, 4. janvāris

Ceturtdiena, 5. janvāris

Piektdiena, 6. janvāris
Pēdējā diena 1.semestra darba analīzes iesniegšanai (elektroniski ilze.seipule@png.edu.lv)
Pēdējā diena 1.semestra audzināšanas darba analīzes iesniegšanai (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv), kā arī papīra formātā 14.kab.
Pēdējā diena 1.semestra interešu izglītības darba analīzes iesniegšanai (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv), kā arī papīra formātā 14.kab.