Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ekodienas plānojums

ekoskola Vēlams ierasties zaļā apgērbā ar piespraudi, uz kuras ir uzrakstīts vārds.

9.00 – 9.15 Ekopadomes priekšsēdētājas un vietnieces uzruna (Lelde, Anna)
9.15 – 9.25 Rīta rosme (Krists Esiņš, Aleskandrs Patrijuks, Henrijs Knodze)
9.25 – 9.35 Dinamiskā pauze (Jānis Ozoliņš, Krista Vītola)
9.35 – 10.15 Radio uzruna un prezentācijas klasēs (Daniels Trukšāns, atbildīgie – skolēni klasēs, Zane Kažus 9.23 Atved EKO skolas projektu koordinatoru, par radiolekciju atbildīgie – Jānis Norvaišs, Elvijs Zālītis)

10.20 – 11.00 Darbs centros (skolēni ar skolotājiem)

11.00 – 11.20 Pusdienas 1.- 4. klasēm
11.00 – 11.30 5.-11.klases veido EKO cilvēku un izstrādā klases vides kodeksu (EKO cilvēku vērtē Elvijs Gravāns, Anda Mizāne, Egita Lazdiņa, Zane Priede (izstrādā vērtēšanas kritērijus), Iveta Briede, Silga Stučka, Ilze Seipule, Vladimirs Samohins, Aldis Lazda)
11.30 – 12.00 Pusdienas 5.-11. klasēm
11.25 – 12.00 Čekpoints pa skolu 1.- 4.klasēm (Karīna Zagorska, Matīss Zvejsalnieks, Ralfs Utāns)

12.00 – 12.30 EKO testi 5.-11. klasēm (Lorēna Višņakova, Ieva Krastiņa, Viktorija Pereca, Elvijs Zālītis, Jānis Ozoliņš)
12.05 – 12.30 Konkurss „Veselīgs uzturs” (vērtē Signe Grūbe, Linda Gregersone, Iļja Zaharcovs (izstrādā kritērijus), Olita Onckule, Vija Miķelsone, Ēriks Striks, Lana Ivanova)
12.45 – 13.00 Apbalvošana (3 Goda raksti par EKO cilvēku, par čekpointu, par uztura konkursu, par EKO testiem), dzied „Skolas Blice”, pateicība SIA „Simols”.

Foto reportāža – Zane Kažus
Fotogrāfi – Alise Bērziņa, Inga Lakstīgala
Afiša – Diāna Valdemāre, Krista Vītola
Stends – Ralfs Utāns, Jānis Ozoliņš, Jānis Norvaišs

Pieteikšanās ESF projekta 6. posma 3. aktivitātei

ESF, ES, IZM, Ieguldījums Tavā nākotnē

Pļaviņu novada dome līdz 2012.gada 03.janvārim plkst.15.00 izsludina pieteikšanos uz Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 6.posma 3. aktivitātē – atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.

Pieteikšanās pie projekta koordinatores Ineses Saulītes, t. 26231818.

Projekta: