Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 19.– 23.decembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 19.decembris
1., 2., 3.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde Latvijas un pasaules vēsturē 216.kab.
„Gaidām Ziemassvētkus” „Runā raiti!” pulciņā
Skaitīšanas sistēmas „Kombinētāju” pulciņā
Ceturtās Adventes sveces iededzināšana skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 20.decembris
Ekodiena
13.00 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
Skaitļu numeroloģija „Skaitļu maģijas pētnieku” pulciņā

Trešdiena, 21.decembris
Mācību stundu garums 30 min
1., 2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā 8., 9.klasei 315.kab.
5., 6.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā 10. – 12. klasei – 217.kab.
Atzīmju izlikšana līdz mācību stundu beigām
Līdz plkst.13.30 klašu audzinātāji rakstiski iesniedz 203.kab. ziņas par skolēniem, kuru vidējie mācību sasniegumu vērtējumi ir 8 balles un vairāk (norādot divus ciparus aiz komata)
17.00 Ziemassvētku pasākums 5. – 8.klasēm
Pēc pasākuma diskotēka

Ceturtdiena, 22.decembris
Mācību stundu garums 30 min
Pēc 6.mācību stundas dežūru nodošana 217.kab.(piedalās 9.a un 11.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
10.00 Ziemassvētku pasākums 1. – 4.klasēm
17.30 Ziemassvētku pasākums 9. – 12.klasēm
18.15 Koncerts
20.00 – 24.00 – Balle

Piektdiena, 23.decembris
Ziemassvētku pasākumi skolas Odzienas filiālē

1. – 23.12. Tematiskā izstāde „Ziemassvētku brīnums”
19. – 30.12. MK sanāksmes
19. – 23.12. „Mana klase svētku rotā” skolas filiālē Odzienā
19. – 22.12. Ziemassvētku pasts skolas filiālē Odzienā
21. – 23.12. Klašu Ziemassvētku pasākumi
Līdz 30.12.plkst. 13.00 interešu izglītības programmu 2011./2012.m.g. 2.semestrim iesniegšana skolas kancelejā