Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē un vācu valodas olimpiādē

Ir saņemti oficiālie rezultāti par mūsu skolēnu startiem pirmajās divās šī mācību gada starpnovadu (2.posma) mācību priekšmetu olimpiādēs.

Bioloģijas olimpiādē 9., 11.-12.klasei, kura notika 1.decembrī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, 11.b klases skolēns Henrijs Jaudzems ieguva atzinību, skolotāja Tatjana Zdanova.
Olimpiādē vēl piedalījās Sandija Andžāne, Jogita Kupča un Lorena Višņakova.

7.decembrī mūsu skolā norisinājās vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm. Šajā olimpiādē Dāvis Ieviņš (11.b klase) ieguva 3.vietu, bet Žanete Felsa (11.a klase) – atzinību, skolotāja Ilze Seipule.
Olimpiādē piedalījās arī Sergejs Nikaļuks, Liene Meldere, Linda Gregersone un Jānis Upmalis.

Sveicam! Un vēlam panākumus nākamajās olimpiādēs!

Sadraudzības pasākums

1.decembra pēcpusdienā Pļaviņu novada ģimnāzijā norisinājās 1. – 4. klašu kora sadraudzības pasākums ar Odzienas filiāles ansambļa dalībniekiem.

Ģimnāzijas 1. – 4.klašu koris atskaņoja 3 dziesmas – D.Robules „Sudraba kalējs”, E.Ešenvalda „Bērna prieks”, U.Marhilēviča „Pazaudētais mēnestiņš” mūzikas skolotājas O.Krasutinas vadībā (koncertmeistare Vilkaplātere). Odzienas filiāles ansamblītis nodziedāja D.Robules „Mazo domiņu” skolotājas E.Freimanes vadībā.

Skolēniem bija iespēja novērtēt kolektīvu dziedāšanas prasmes.

12.b klases skolniece Anastasija un 10.klases skolēns Deins vadīja rotaļas, kas bija ļoti interesantas un saistošas. Ģimnāzijas skolēni bija sagādājuši arī garšīgus pārsteigumus. Paldies par to. Pasākumā piedalījās skolēnu vecāki.

Sadraudzības pasākums patika visiem: gan skolēniem, gan skolotājiem. Visi bijām vienisprātis, ka līdzīgu pasākumu rīkosim vēl.

Darbīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Sk. O.Krasutina un sk. E.Freimane

30.novembris – Melnās kafijas vakars

Melnās kafijas vakars, Pļaviņu novada ģimnāzija Melnās kafijas vakars – Brīvības cīnītāju atceres pasākums. Notikums, kurš ikreiz liek padomāt par to, kādas ir mūsu vērtības.

Pļaviņu novada ģimnāzijā šāds atceres pasākums notiek jau vairākus gadus. Melnās kafijas vakars kļuvis par ikgadēju tradīciju, kuras aizsācēja ir bijusī vēstures skolotāja Edīte Kupča, bet šobrīd šo tradīciju kopj un turpina vēstures skolotāja Iveta Krastiņa. Iepriekšējos gados Brīvības cīnītāju atceres pasākumā piedalījāmies mūsu skolā, bet šogad Pļaviņu novada ģimnāzijas vidusskolēniem bija lieliska iespēja doties uz Nacionālās Aizsardzības akadēmiju un šajā atceres dienā būt kopā ar NAA kadetiem, virsniekiem un LR prezidentu.

Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā katru gadu 30.novembrī turpina Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Latvijas Kara skolas aizsākto Melnās kafijas vakara tradīciju.

Visas dienas garumā piedalījāmies Brīvības cīņu dalībniekiem veltītajos pasākumos. Dienas pirmajā pusē devāmies uz Vareļiem, netālu no Jelgavas, kur izveidots piemiņas monuments par godu kritušajiem Latvijas Kara skolas kadetiem. Vareļos, kopā ar NAA pirmā kursa kadetiem, nolikām ziedus un aizdedzām svecītes kritušo piemiņai. Tālāk mūsu ceļš veda uz Nacionālo Aizsardzības akadēmiju, kur notika pasākuma galvenā daļa.

Lasīt vairāk