Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 5. – 9.decembris

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 5.decembris
Otrās Adventes sveces iededzināšana skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 6.decembris
2.mācību stundas laikā metodiska nodarbība sociālo zinību MK skolotājiem „Attēlu apstrādes iespējas” 13. kabinetā
4.mācību stundas laikā metodiska nodarbība svešvalodu MK skolotājiem „Attēlu apstrādes iespējas” 13. kabinetā
11.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
7.mācību stundas laikā metodiska nodarbība latviešu valodas MK skolotājiem „Attēlu apstrādes iespējas” 13. kabinetā
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Virtuālās klases nodarbība, 2. kurss

Trešdiena, 7.decembris
2.mācību stundas laikā metodiska nodarbība sākumskolas MK skolotājiem „Attēlu apstrādes iespējas” 13. kabinetā
3.mācību stundas laikā metodiska nodarbība matemātikas skolotājiem „Attēlu apstrādes iespējas” 13. kabinetā
12.00 metodiska nodarbība sociālo zinību un mājturības un tehnoloģiju „Attēlu apstrādes iespējas” 13. kabinetā
Sadarbības novadu olimpiāde vācu valodā 10. – 12.kl.

Ceturtdiena, 8.decembris
15.15 Konfliktu risināšanas starpnieku – mediatoru apmācība 8. – 11.kl.
Aizkraukles novada sporta skolas basketbola kausa izcīņa
Seminārs skolu jaukto koru diriģentiem, II Latvijas skolu jaukto koru salidojuma modelēšanas koncerts (A.Siliņa)
Seminārs „Izglītības iestādes iespējas Eiropas struktūrfondu līdzekļu piesaistē” (V.Samohins)

Piektdiena, 9.decembris
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 9.b un 10. kl.audz., klašu virsdežuranti)

21.11.–7.12. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai
1.–9.12. Ideju virpulis bibliotēkā „Ziemassvētku noskaņa”
1.–23.12. Tematiskā izstāde „Ziemassvētku brīnums”