Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 28. novembris – 2.decembris

Skolā dežūrē 11.a klase

Pirmdiena, 28.novembris
Skolas florbola turnīrs 3.klasēm
Pirmās Adventes sveces iededzināšana skolas filiālē Odzienā
Skolas filiāles Odzienā jubilejas organizēšanas darba grupas sanāksme

Otrdiena, 29. novembris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 30.novembris
Pēdējā diena 10.klašu skolēniem ZPD tēmas iesniegšanai 209.kab.
„Melnās kafijas vakars”
Pieredzes brauciens uz Valmieras profesionālās izglītības kompetences centru

Ceturtdiena, 1. decembris
3.mācību stundas laikā izglītojošs pasākums 10. – 12.klasēm par AIDS dienu, svinību zālē
14.00 1. – 4.klašu kora sadraudzības pasākums ar skolas filiāles Odzienā ansambļa dalībniekiem svinību zālē
Sadarbības novadu olimpiāde bioloģijā 9., 11. – 12.kl.
Seminārs „Iepirkumu veikšanas procedūras realizācija skolu informatizācijas projekta līdzekļu apguvē” (V.Samohins)

Piektdiena, 2. decembris
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 11.a un 10. kl.audz., klašu virsdežuranti)

28.–30.11. Līdzdalība Eiropas ESSIE aptaujā
21.–30.11. Tematiskā izstāde „Sveiks un vesels”
28.11.–2.12. Dabaszinātņu nedēļa
21.11.–7.12. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai
1.–9.12. Ideju virpulis bibliotēkā „Ziemassvētku noskaņa”
1.–23.12. Tematiskā izstāde „Ziemassvētku brīnums”