Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 21. – 25. novembris

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 21.novembris
10.50 ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitātē iesaistīto pedagogu sanāksme 104.kab.
Sadarbības novadu olimpiāde 9.klasei vēsturē 2.posms

Otrdiena, 22. novembris
7.45 ZPD praktiskās daļas prezentācija 11.b klasei 209.kab.
9.00 Atbalsta personāla sanāksme 14.kab. (piedalās sociālais pedagogs, izglītības psihologs)
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15. MK sanāksmes

Trešdiena, 23.novembris

Ceturtdiena, 24. novembris
Aizkraukles novada sporta skolas basketbola kausa izcīņa finālsacensības

Piektdiena, 25. novembris
3., 4.mācību stundas laikā pasākums 5., 6.klasēm „Veselīga diena” svinību zālē, sporta zālē (pasākumā piedalās arī attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji)
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 11.a un 11.b kl.audz., klašu virsdežuranti)
Sienas avīze „Asais prāts!” 212.kab.
Ekonomikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā

21.–30.11. Tematiskā izstāde „Sveiks un vesels”
21.–30.11. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu