Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 21. – 25. novembris

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 21.novembris
10.50 ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitātē iesaistīto pedagogu sanāksme 104.kab.
Sadarbības novadu olimpiāde 9.klasei vēsturē 2.posms

Otrdiena, 22. novembris
7.45 ZPD praktiskās daļas prezentācija 11.b klasei 209.kab.
9.00 Atbalsta personāla sanāksme 14.kab. (piedalās sociālais pedagogs, izglītības psihologs)
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15. MK sanāksmes

Trešdiena, 23.novembris

Ceturtdiena, 24. novembris
Aizkraukles novada sporta skolas basketbola kausa izcīņa finālsacensības

Piektdiena, 25. novembris
3., 4.mācību stundas laikā pasākums 5., 6.klasēm „Veselīga diena” svinību zālē, sporta zālē (pasākumā piedalās arī attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji)
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 11.a un 11.b kl.audz., klašu virsdežuranti)
Sienas avīze „Asais prāts!” 212.kab.
Ekonomikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā

21.–30.11. Tematiskā izstāde „Sveiks un vesels”
21.–30.11. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai

Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros

Ierindas skate Pļaviņu novada ģimnāzijā Preses ministre Zane Kažus

Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros,
Tauru skaņas kad viļņojas šurp –
Cauri pilsētas vecajiem vārtiem
Ienāk latviešu strēlnieku pulks.

11.novembrī skolā norisinājās Ierindas skate. Šī tradīcija tika ieviesta pirms trim gadiem, un izrādījās ilgdzīvotāja. Ar katru gadu skolēni šai skatei gatavojas daudz nopietnāk un atbildīgāk, nekā iepriekšējos gados. Katru gadu īpašu centību var manīt 12 klašu vidū, jo divpadsmitie savu pēdējo gadu vēlas nosoļot godam. Tā arī bija šogad, jo abas divpadsmitās klases ieņēma pirmās divas vietas. Vēlos uzteikt arī 10.klasi, kuri parādīja savu saliedētību, neskatoties uz to, ka vienota kolektīva sastāvā viņi ir tikai 3 mēnešus. Tāpat paldies arī visām pārējām klasēm, kuras ne tikai centīgi trenējās soļošanā, bet bija arī padomājuši par kopēju vienojošu tēlu vai simbolu.

Šogad tika ieviests papildinājums dalībnieku vidū. Soļoja ne tikai 9. – 12. klašu pārstāvji, bet tika izveidota arī 5. – 8. klašu grupa. Ar apbrīnu varēja skatīties uz mazākajiem dalībniekiem – piekto un sesto klašu skolēniem, kuru apņēmība bija milzīga – parādīt labāko, uz ko viņi ir spējīgi. Tas arī veiksmīgi izdevās, jo pirmo vietu ieņēma 6.b klase. Paldies visiem pamatskolēniem par centību un izturību, piedaloties šajā skatē. Tāpat paldies arī komandieriem par drosmi, jo vadīt klasi nav joka lieta.

Skolēnu viedokļi par Ierindas skati.

Lasīt vairāk

Notiks izstāde “Izglītība un karjera 2011″

25. un 26. novembrī no 11:00 līdz 18:00 viesnīcā Radisson Blu Latvija notiks XI starptautiskā izstāde “Izglītība un karjera 2011″.

Šī ir plašākā starptautiskā izglītības izstāde Latvijā, kurā skolniekiem, kas plāno turpināt mācības augstskolās, ir iespēja tikties ar starptautisko universitāšu, koledžu, specializēto augstskolu (viesnīcu bizness, tūrisms utl.), valodu skolu, kultūras apmaiņas programmu, darba pieredzes programmu nodrošinātāju un citām izglītības iestāžu pārstāvjiem. Izstādes ietvaros būs iespēja pieteikties angļu valodas pārbaudes testam, kas ļaus pēc tam skolēniem bez IELTS eksāmena iestāties ERGO|education partneruniversitāte – University of Central Lancashire. Kā arī tiek piedāvāts skolēniem un skolotājiem apmeklēt mācību iestāžu vadītos seminārus un prezentācijas, kur būs iespējas gan praktizēt savu angļu valodu, runājot ar ārzemju pārstāvjiem, gan iegūt pilnīgu un patiesu informāciju par mācību iestādēm, iestājprasībām, dzīvošanu un izmaksām.

Izstādē piedalīsies vairāk nekā 30 mācību iestādes no 12 pasaules valstīm:

Izstādi atbalsta – Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Kanādas vēstniecība Latvijā.

Pilna informācija par izstādi, tās dalībniekiem, darba laikiem un semināru grafikiem pieejama izstādes mājas lapā balticfair.eu.

Ir iespēja arī pieteikt grupas vai klases – skolotāju pavadībā, kas tiks speciāli iepazīstinātas ar izstādes dalībniekiem.