Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Direktora sveiciens Valsts svētkos

Tēvzemei Latvija jau ir tie cilvēki, kas tajā dzīvo. Cik lieli un cēli būs šie cilvēki, tik skaista un dižena būs Latvija. (K.Skalbe)

Lai ikvienam no mums ir ticība savai valstij un saviem spēkiem! Godprātīgi strādājot, sniedzot viens otram draudzīgu un palīdzīgu roku, īstenosim un vairosim labo!

Sveicu visus Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogus, tehniskos darbiniekus, skolēnus, skolēnu vecākus, skolas draugus un atbalstītājus Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienā!

Īpaši vēlos atzīmēt tos kolēģus, kuri svētkos saņems apbalvojumus.

Pļaviņu novada Atzinības rakstu 18. novembrī LR proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā pasākumā saņems:
Ilona Lazda – par kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, par ilggadēju un kvalitatīvu sākumskolas metodiskās komisijas vadīšanu;

Pļaviņu novada ģimnāzijas Atzinības rakstu 17. novembrī ģimnāzijas svinīgajās līnijās, veltītās LR 93. gadadienai, saņems:
Māris Siliņš – par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā ķīmijas olimpiādēm, par kvalitatīvu pedagoģisko darbu;
Ira Ņikiforova – par kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, ilggadēju un kvalitatīvu metodiskās komisijas vadīšanu;
Aiga Bērziņa – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu;
Sarmīte Meldere – par kvalitatīvu pedagoģisko darbu un skolēnu sagatavošanu starpnovadu olimpiādēm;
Iveta Krastiņa – par ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā, kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu.

Lai mūsu valsts dzimšanas dienā svētku noskaņa valda katrā mājā un katrā ģimenē!

Skolas direktors Vladimirs Samohins

Ierindas skate bildēs