Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 7. – 11. novembris

Skolā dežūrē 12.b klase

Pirmdiena, 7.novembris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab. ar 5.ab, 6.ab klašu audzinātāju, sociālā pedagoga piedalīšanos
15.15 Administrācijas sanāksme 110.kab. ar 7.a, 8.a klašu audzinātāju, sociālā pedagoga piedalīšanos
16.00 Skolas administrācijas saruna ar 10. klašu skolēniem ar vājiem mācību saniegumu vērtējumiem (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 110.kabinetā
Ekopadomes sēde skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 8. novembris
10.50 5. – 12.klašu vecāko sanāksme 312.kab.
10.50 5. – 12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 14.kab.
10.50 5. – 12.klašu kārtības/vides nodaļu vadītāju sanāksme 217.kab.
10.50 5. – 12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.
10.50 5. – 12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 216.kab.
10.50 5. – 12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab. ar 7.b, 8.b klašu audzinātāju, sociālā pedagoga, izglītības psihologa piedalīšanos
12.40 Administrācijas sanāksme 110.kab. ar 2. – 4. klašu audzinātāju, sociālā pedagoga, izglītības psihologa piedalīšanos
15.15. Skolas administrācijas saruna ar 9.b, 12.b. klašu skolēniem ar vājiem mācību saniegumu vērtējumiem (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 110.kabinetā
Tautas deju kolektīvu vadītāju repertuāra apguves seminārs Rīgā.

Trešdiena, 9.novembris
7.45 Interešu izglītības pulciņa „Jaunais ķīmiķis” atklātā nodarbība „aprēķini kristālhidrātu formulu atrašanai”
Skolas administrācijas saruna skolēniem ar vājiem mācību saniegumu vērtējumiem (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klases audzinātāja) 110.kabinetā: • 12.00 11.b klase; • 15.15. 9.a klase; • 16.00 11.a, 12.a klases

Ceturtdiena, 10. novembris
2.mācību stundas laikā lekcija 12.b klases skolēniem „Jaunietis darba tirgū”
3.mācību stundas laikā lekcija 12.b klases skolēniem „Jaunietis darba tirgū”
13.30 Mārtiņdienas pasākums 1. – 4.klašu skolēniem (stāšanās pa klasēm 1.stāva gaišajā gaitenī)
Sporta sacensības „Skolas spēkavīrs” skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 11. novembris
12.30 Ierindas skate 5. – 8.klasēm
14.00 5. – 8.klašu ierindas skates rezultātu paziņošana, apbalvošana
14.30 Ierindas skate 9. – 12.kl.asēm
15.30 9. – 12.klašu ierindas skates rezultātu paziņošana apbalvošana
14.20 Dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 12.a un 12.b klašu audzinātāji, virsdežuranti)
17.00 Lāpu gājiens no Pļaviņu novada kultūras centra
Svinīgā līnija veltīta Lāčplēša dienai skolas filiālē Odzienā
Ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana pie Lāčplēša ordeņa karavīru kapiem Vietalvā (piedalās skolas filiāles Odzienā skolēni un darbinieki)

1. – 17.11.Tematiskā izstāde ”Latvija”
1. – 12.11.Skolas basketbola turnīrs vidusskolai

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu