Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 7. – 11. novembris

Skolā dežūrē 12.b klase

Pirmdiena, 7.novembris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab. ar 5.ab, 6.ab klašu audzinātāju, sociālā pedagoga piedalīšanos
15.15 Administrācijas sanāksme 110.kab. ar 7.a, 8.a klašu audzinātāju, sociālā pedagoga piedalīšanos
16.00 Skolas administrācijas saruna ar 10. klašu skolēniem ar vājiem mācību saniegumu vērtējumiem (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 110.kabinetā
Ekopadomes sēde skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 8. novembris
10.50 5. – 12.klašu vecāko sanāksme 312.kab.
10.50 5. – 12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 14.kab.
10.50 5. – 12.klašu kārtības/vides nodaļu vadītāju sanāksme 217.kab.
10.50 5. – 12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.
10.50 5. – 12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 216.kab.
10.50 5. – 12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab. ar 7.b, 8.b klašu audzinātāju, sociālā pedagoga, izglītības psihologa piedalīšanos
12.40 Administrācijas sanāksme 110.kab. ar 2. – 4. klašu audzinātāju, sociālā pedagoga, izglītības psihologa piedalīšanos
15.15. Skolas administrācijas saruna ar 9.b, 12.b. klašu skolēniem ar vājiem mācību saniegumu vērtējumiem (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 110.kabinetā
Tautas deju kolektīvu vadītāju repertuāra apguves seminārs Rīgā.

Trešdiena, 9.novembris
7.45 Interešu izglītības pulciņa „Jaunais ķīmiķis” atklātā nodarbība „aprēķini kristālhidrātu formulu atrašanai”
Skolas administrācijas saruna skolēniem ar vājiem mācību saniegumu vērtējumiem (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klases audzinātāja) 110.kabinetā: • 12.00 11.b klase; • 15.15. 9.a klase; • 16.00 11.a, 12.a klases

Ceturtdiena, 10. novembris
2.mācību stundas laikā lekcija 12.b klases skolēniem „Jaunietis darba tirgū”
3.mācību stundas laikā lekcija 12.b klases skolēniem „Jaunietis darba tirgū”
13.30 Mārtiņdienas pasākums 1. – 4.klašu skolēniem (stāšanās pa klasēm 1.stāva gaišajā gaitenī)
Sporta sacensības „Skolas spēkavīrs” skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 11. novembris
12.30 Ierindas skate 5. – 8.klasēm
14.00 5. – 8.klašu ierindas skates rezultātu paziņošana, apbalvošana
14.30 Ierindas skate 9. – 12.kl.asēm
15.30 9. – 12.klašu ierindas skates rezultātu paziņošana apbalvošana
14.20 Dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 12.a un 12.b klašu audzinātāji, virsdežuranti)
17.00 Lāpu gājiens no Pļaviņu novada kultūras centra
Svinīgā līnija veltīta Lāčplēša dienai skolas filiālē Odzienā
Ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana pie Lāčplēša ordeņa karavīru kapiem Vietalvā (piedalās skolas filiāles Odzienā skolēni un darbinieki)

1. – 17.11.Tematiskā izstāde ”Latvija”
1. – 12.11.Skolas basketbola turnīrs vidusskolai

Izvēlamies logo – simpātiju

Ir noslēdzies līdzpārvaldes izsludinātais konkurss Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēniem “Atspoguļo mūs logo”. Konkursa dalībnieku uzdevums bija izstrādāt Pļaviņu novada ģimnāzijas līdzpārvaldes logo un kopā ar īsu aprakstu iesniegt līdzpārvaldei.

Pavisam kopā tika iesniegtas 22 logo skices. Darbus vērtēs īpaša žūrijas komisija, kuras sastāvā ir mūsu skolas absolventi. Paralēli tam skolas mājas lapā varēs nobalsot par sev tīkamāko logo skici. Skice, kas saņems visvairāk balsu, iegūs simpātiju balvu. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17. novembra svinīgajā līnijā.

Skolas līdzpārvalde izsaka lielu pateicību visiem dalībniekiem, kas izrādīja interesi un nolēma izstrādāt logo skici. Uz tikšanos 17. novembra svinīgajā līnijā!

Skolas līdzpārvaldes prezidente Diāna Valdemāre

Visus iesniegtos logo var apskatīt tālāk.
Balsot par savu logo var labajā sānā aptaujā.

logo1
logo2
logo3
logo4
logo5
logo6
logo7
logo8
logo9
logo10
logo11
logo12
logo13
logo14
logo15
logo16
logo17
logo18
logo19
logo20
logo21
logo22

Konkurss “Darīsim Latviju skaistāku”

2011. gads Eiropas Savienībā ir izsludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, tāpēc Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā atbalsta projektu „Darīsim Latviju skaistāku!”. Tas tiek īstenots kā skolēniem paredzēts konkurss, kam darbu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 20. novembrim.

Projekts „Darīsim Latviju skaistāku!” jauniešus uzrunā, jautājot – „Vai tu vienmēr esi gatavs darboties ar prieku, bez pieaugušo pamudinājuma? Vai zini kāda ir atšķirība starp „domā globāli, darbojies lokāli”? Vai esi kopā ar saviem biedriem apguvis līderības, komandas darba, organizatoriskās prasmes? Vai gribi, lai Latvija kļūst skaistāka?”

Lasīt vairāk