Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Neturam sveci zem pūra

26.oktobrī Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojās 34 Rēzeknes pilsētas sākumskolas pedagogi, lai gūtu priekšstatu par IKT izmantošanas iespējām sākumskolā.
Ar skolu neklātienē viņus iepazīstināja direktora vietniece izglītības jomā Ilze Seipule un sākumskolas MK vadītāja Ilona Lazda.

Pēc iepazīšanās Rēzeknes pedagogi tika sadalīti grupās. Darbs tika organizēts četrās darbnīcās. Mūsu ģimnāzijas sākumskolas skolotāji parādīja iespējas, kā strādāt, ja klasē ir tikai projektors un ekrāns, kā organizēt darbu stundā, izmantojot dokumentu kameru, un kā veidot stundas un mācību materiālus interaktīvajām tāfelēm, kā arī deva iespēju darboties ar balsošanas iekārtām.

Semināra noslēgumā Rēzeknes pedagogi dalījās pieredzē par tūrisma un atpūtas iespējām skolēnu kolektīviem Latgalē.

Paldies par kvalitatīvi sagatavotu seminārnodarbību mūsu sākumskolas pedagogiem: Vinetai Platgalvei, Ivetai Kupčai, Sandrai Fišmeistarei, Sarmītei Melderei, Kristiānai Balodei, Gintam Balodim, Ingai Baginskai, Inetai Reiterei.
Par jauku iespēju semināra nobeigumā iebaudīt siltu tēju vai kafiju, pateicos direktora vietniecei saimnieciskajā darbā Mirdzai Sīmanei un viņas darba rūķiem.

Sākumskolas MK vadītāja Ilona Lazda