Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Zaļais Karogs – arī ģimnāzijas Odzienas filiālei

Saņemot Zaļo karogu ģimnāzijas Odzienas filiālē Piektdien, 30. septembrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Latvijas Ekoskolu apbalvošana, kurā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu saņēma 62 izglītības iestādes, bet 34 ieguva Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Ceremonijas laikā bija iespēja arī uzzināt par skolu veiksmes piemēriem un aktivitātēm, kuras tās īstenoja gada laikā, piedaloties Ekoskolu programmā.

Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā, un darbojas kā demokrātisks pamats vides izglītības procesa organizēšanai mācību iestādēs, jo ļauj skolēniem būt aktīviem un pašiem pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu skolā un mājās. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 40 000 skolas 60 pasaules valstīs, piedaloties kopumā 6 miljoniem skolēnu.

Konkurss „Atspoguļo mūs logo”

where Konkursa mērķis: Izstrādāt Pļaviņu novada ģimnāzijas līdzpārvaldes logo, kas atspoguļotu līdzpārvaldes darbības sfēras, kā arī popularizētu tās rīkotās aktivitātes Pļaviņu novada ģimnāzijā un citās skolās.

Konkursa rīkotājs: Pļaviņu novada ģimnāzijas līdzpārvalde.
Organizatoriska rakstura informāciju par konkursu sniedz līdzpārvaldes prezidente Diāna Valdemāre, e-pasts diana.valdemare@inbox.lv, lidzparvalde@png.edu.lv.

Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties ikviens Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēns.
Konkursa dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 1 logo skici ar atbilstošu aprakstu.

Konkursa noteikumu saņemšana un termiņi: Informācija par konkursu un konkursa noteikumi pieejami no 2011.gada 11.oktobra Pļaviņu novada ģimnāzijas mājas lapā un uz līdzpārvaldes stenda.
Darbu konkursam iesniedz personiski līdzpārvaldes prezidentei Diānai Valdemārei vai nodod to vizuālās mākslas skolotājai Aijai Rogālei. Beidzamais iesniegšanas termiņš 2011. gada 4. novembris.

Konkursa piedāvājuma dokumenti un to noformēšana: Konkursam iesniedzamas Pļaviņu novada ģimnāzijas līdzpārvaldi simbolizējošas logo skices, kas veidotas saskaņā ar konkursa noteikumiem un darba uzdevumu. Skices iesniedzamas ne mazākā formātā par A4, klāt iesniedzams arī mazs apraksts par izstrādāto logo.

Vērtēšanas kritēriji:
1. Atbilstība konkursa noteikumiem
2. Atbilstība darba uzdevumam
3. Idejas oriģinalitāte
4. Idejas profesionālais izpildījums

Konkursa uzvarētāja noteikšana: Uzvarētāju noteiks logo vērtēšanas komisija, vērtējot piedāvāto logo skiču atbilstību katram no konkursa vērtēšanas kritērijam. Vērtēšanas komisijā lielāko balsu skaitu ieguvušā logo skice tiks atzīta par konkursa uzvarētāju.

Balvas: Konkursa uzvarētājam līdzpārvalde ar direktora atbalstu sarūpējusi balvas un dalībniekiem pateicības.

Citi noteikumi: Autori tās logo skices, kas nav uzvarējušas konkursā, var saņemt mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas. Pēc minētā termiņa beigām konkursa rīkotājs nav atbildīgs par darbu saglabāšanu.