Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolotāju diena bildēs

Nedēļas darba plāns, 10.–14. oktobris

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 10. oktobris
Skolas filiāles Odzienā jubilejas organizēšanas darba grupas sanāksme

Otrdiena, 11. oktobris
10.50 5. – 12.klašu vecāko sanāksme 312.kab.
10.50 5. – 12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 14.kab.
10.50 5. – 12.klašu kārtības/vides nodaļu vadītāju sanāksme 217.kab.
10.50 5. – 12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.
10.50 5. – 12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 216.kab.
10.50 5. – 12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
4.mācību stundas laikā metodiska nodarbība svešvalodu MK skolotājiem par Twitter’i
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
7.mācību stundas laikā metodiska nodarbība latviešu valodas MK skolotājiem par Twitter’i
15.15. Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 12. oktobris
2.mācību stundas laikā metodiska nodarbība sākumskolas MK skolotājiem par Twitter’i
3.mācību stundas laikā metodiska nodarbība matemātikas skolotājiem par Twitter’i
12.00 Metodiska nodarbība sociālo zinību un mājturības un tehnoloģiju skolotājiem par Twitter’i
Fizikas skolotāju MA sanāksme Rīgā (V.Kuzmovs)
UNESCO konference „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā” (V.Samohins)
Ekopadomes sēde skolas filiālē Odzienā

Ceturtdiena, 13. oktobris

Piektdiena, 14. oktobris
14.20 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (10. un 9.b klases audzinātāji, virsdežuranti) 217.kabinetā
Dabas takas objektu apzināšana (talka – atkarīgs no dabas apstākļiem) skolas filiālē Odzienā

3.–22.10. Skolas basketbola turnīrs vidusskolas klasēs
10.–14.10. UNESCO nedēļa Latvijas skolās
13.–14.10. Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” īstenotā jauniešu izglītošanas programma “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība demokrātijā” 11.ab klašu skolēniem 201.kab.(datums tiks konkretizēts)
10.–14.10. Izstāde “Rudentiņis bagāts vīrs” ar interesantiem dabas eksponātiem un Dižo kartupeļu svēršanu skolas filiālē Odzienā
10.–21.10. Skolas filiāles Odzienā vides novērtējums