Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 26.–30. septembris

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 26. septembris

Otrdiena, 27. septembris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MP sanāksme 104.kab.
Seminārs skolu/novadu audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (L.Ivanova)

Trešdiena, 28. septembris
Mūzikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (A.Siliņa)

Ceturtdiena, 29. septembris
Pašpārvaldes diena skolā.
Stundas vada 12. klašu skolēni. Stundu garums 30 min. Nepieciešamības gadījumā skolotāji palīdz saviem aizvietotājiem.
18.00 Skolas vecāku kopsapulce, K.Bikšes lekcija vecākiem „Kā sarunāties ar bērnu par skolu un dzīvi”
Pieredzes apmaiņas seminārs balsošanas pulšu lietošanā Rīgas novadā (A.Lazda, L.Ivanova)

Piektdiena, 30. septembris
1., 2. mācību stundas garums 30 min
9.40 – 13.00 Olimpiskā diena
Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (11.b un 11.a) 217.kabinetā
Pašpārvaldes diena skolas filiālē Odzienā
Skolas Odzienas filiālē svinīgā līnija veltīta Skolotāju dienai

26.–30.09. VISC izsludinātā drošības nedēļa 1. – 9.klašu skolēniem