Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 19.-23. septembris

Skolā dežūrē 12.a klase

Pirmdiena, 19. septembris
11.10 1.-4.klašu skolēniem tikšanās ar nepilngadīgo lietu inspektori E.Kārkliņu svinību zālē
14.00 Dzejas dienu pasākums “Veltījums Latvijai” pie Ausekļa ozola, tikšanās ar žurnālistu, publicistu Daini Īvānu skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 20. septembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kabinetā
12.00 Administrācijas sanāksme
15.15 MK sanāksmes
Novadu/pilsētu tautas deju kolektīvu vadītāju seminārs Rīgā

Trešdiena, 21. septembris
13.00 Muzikālā teātra „Varavīksne” izrāde „Daktera Aikāsāp piedzīvojumi” 1.-4.klašu skolēniem svinību zālē
15.15 Prezentācija „Jaunsardze šodien” 403.kab.

Ceturtdiena, 22. septembris
Seminārs interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (L.Ivanova)

Piektdiena, 23. septembris
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kabinetā (12.a un 11.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
18.00 10.klašu iesvētību noslēguma pasākums
Pēc pasākuma diskotēka

20.-23.09. Skolas „Rudens kross”
(precizēts)25.09. Laikraksta „Staburags” organizētais skolēnu rudens kross

Skolēnu līdzpārvalde tiekas ar direktoru

13.septembrī notika skolēnu līdzpārvaldes tikšanās ar direktoru Vladimiru Samohinu. Sanāksmē piedalījās ministri un viņu vietnieki. Tika apspriesti jautājumi, kuri saistīti ar līdzpārvaldes darbību šajā mācību gadā: kā uzlabot skolēnu sekmes, kā risināt problēmas, saistītas ar kavējumiem un uzvedību. Tika pārrunāti plānotie sporta un kultūras pasākumi.

Katrs ministrs pārējos līdzpārvaldes dalībniekus un direktoru iepazīstināja ar savas ministrijas mērķiem un darba uzdevumiem šajā mācību gadā.

Starp citu, visus rakstus, kas saistīti ar līdzpārvaldi, vienuviet skolas mājas lapā var atrast sadaļā „Skolēnu līdzpārvalde”, kuru iespējams atrast izvēlnē „Par skolu”.