Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 5.-9. septembris

Pirmdiena, 5. septembris
10.50 11.klašu audzinātāju sanāksme par 10.klašu iesvētīšanas pasākumiem 14.kab.

Otrdiena, 6. septembris
10.50 14.kabinetā 5.-12.klašu parlamenta deputātu sanāksme – skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanas
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 ESFprojekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.

Trešdiena, 7. septembris
Klases audzināšanas tematisko plānu elektroniskās iesūtīšanas un atbilstoši aizpildīto titullapu par 2011./2012.m.g. iesniegšanas pēdējā diena

Ceturtdiena, 8. septembris
10.50 12. – to klašu audzinātāju sanāksme par līdzpārvaldes dienas organizēšanu 14.kab. (atcelts)
Vizuālās mākslas skolotāju sanāksme Rīgā

Piektdiena, 9. septembris
Mācību priekšmetu tematisko plānu elektroniskās iesūtīšanas un atbilstoši aizpildīto titullapu par 2011./2012.m.g. iesniegšanas pēdējā diena

Patīkams pārsteigums 1.-4. klašu skolēniem

Skolēnu brīvpusdienas 30.augustā ārkārtas domes sēdē Pļaviņu novada domes deputāti nolēma piešķirt brīvpusdienas visiem Pļaviņu novada ģimnāzijas un Odzienas filiāles 1.-4. klašu skolēniem.

5.-12. klašu skolniekiem brīvpusdienas tiks piešķirtas pēc iepriekšējiem nosacījumiem.

2011./2012. m.g. semestru sākuma un beigu laiks

Mācību gads sākas 1.septembrī.

Mācību gada beigas:

Pirmais semestris ilgst no 1.septembra līdz 23.decembrim.
Otrais semestris sākas 9. janvārī un ilgst līdz mācību gada beigām.

Mācību gadā ir šādas brīvdienas:

1. klasēm ir viena nedēļa papildu brīvdienu otrajā semestrī.

Projektu nedēļa plānota no 6. februāra līdz 10. februārim.

Saskaņā ar
Noteikumiem par 2011./2012.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku