Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 30.maijs – 18. jūnijs

Vasaras skolēnu brīvdienas

Pirmdiena, 30.maijs
Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasēm
9.00 Sporta diena 1.-4.kl.
12.00 Sporta diena 5.-8., 10.-11.kl.

Otrdiena, 31.maijs
Eksāmens svešvalodā 9.klasēm
9.00 Svinīgā līnija veltīta mācību gada noslēgumam
9.50 Klases audzinātāja stunda
Administrācijas sanāksme
Līdz plkst. 17:00 direktoram un kancelejas pārzinei elektroniski uz e-pastu iesūtīt darba grafiku skolēnu vasaras brīvlaikā līdz atvaļinājumam
Konkurss „Gudrinieks – 2011” skolas Odzienas filiālē
Kausa izcīņa vieglatlētikā starp skolām Aizkrauklē 2.-4.kl.

Trešdiena, 1.jūnijs
10.00 Metodisko komisiju sanāksmes

Ceturtdiena, 2. jūnijs
Eksāmens ģeogrāfijā 11., 12.klasēm
Attīstības plāna izstrādes darba grupu sanāksmes (savstarpēji vienojoties par konkrētu laiku)

Piektdiena, 3. jūnijs
Centralizētais eksāmens vēsturē 12.klasēm
Eksāmens matemātikā 9.klasēm
Interešu izglītības programmas realizācijas izvērtējuma iesniegšana 14.kab.

Pirmdiena, 6.jūnijs
Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasēm
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšana 14.kab.
Metodisko komisiju vadītāju atskaites iesniegšana 203.kab.
Skolā strādā 7.klases

Otrdiena, 7. jūnijs
Eksāmens vēsturē 9.klasēm
Administrācijas sanāksme
Skolā strādā 7.klases

Trešdiena, 8.jūnijs
Centralizētais eksāmens bioloģijā 12.klasēm
10.00 Pedagoģiskās padomes sanāksme
Skolā strādā 10.klases

Ceturtdiena, 9. jūnijs
Eksāmens biznesa ekonomiskajos pamatos
Skolā strādā 10.klases
Piedalīšanās VISC rīkotajā sanāksmē par mācību priekšmetu olimpiāžu organizāciju 2011./2012.mācību gadā (I.Seipule)

31.05. – 9.06. Vērtējumu sekmju izrakstiem sagatavošana un sakārtošana

Piektdiena, 10. jūnijs
18.00 Izlaidums 9.klasēm

Sestdiena, 11. jūnijs
18.00 Izlaidums 9.klasei skolas filiālē Odzienā

Pirmdiena, 13.jūnijs
Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasēm
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)

Otrdiena, 14. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)

Trešdiena, 15.jūnijs
Centralizētais eksāmens fizikā 12.klasēm
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
Pedagogu pašvērtējumu iesniegšana 110.kab.

Piektdiena, 17. jūnijs
Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.klasēm

Sestdiena, 18. jūnijs
19.00 Izlaidums 12.klasēm

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu