Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 30.maijs – 18. jūnijs

Vasaras skolēnu brīvdienas

Pirmdiena, 30.maijs
Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasēm
9.00 Sporta diena 1.-4.kl.
12.00 Sporta diena 5.-8., 10.-11.kl.

Otrdiena, 31.maijs
Eksāmens svešvalodā 9.klasēm
9.00 Svinīgā līnija veltīta mācību gada noslēgumam
9.50 Klases audzinātāja stunda
Administrācijas sanāksme
Līdz plkst. 17:00 direktoram un kancelejas pārzinei elektroniski uz e-pastu iesūtīt darba grafiku skolēnu vasaras brīvlaikā līdz atvaļinājumam
Konkurss „Gudrinieks – 2011” skolas Odzienas filiālē
Kausa izcīņa vieglatlētikā starp skolām Aizkrauklē 2.-4.kl.

Trešdiena, 1.jūnijs
10.00 Metodisko komisiju sanāksmes

Ceturtdiena, 2. jūnijs
Eksāmens ģeogrāfijā 11., 12.klasēm
Attīstības plāna izstrādes darba grupu sanāksmes (savstarpēji vienojoties par konkrētu laiku)

Piektdiena, 3. jūnijs
Centralizētais eksāmens vēsturē 12.klasēm
Eksāmens matemātikā 9.klasēm
Interešu izglītības programmas realizācijas izvērtējuma iesniegšana 14.kab.

Pirmdiena, 6.jūnijs
Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasēm
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšana 14.kab.
Metodisko komisiju vadītāju atskaites iesniegšana 203.kab.
Skolā strādā 7.klases

Otrdiena, 7. jūnijs
Eksāmens vēsturē 9.klasēm
Administrācijas sanāksme
Skolā strādā 7.klases

Trešdiena, 8.jūnijs
Centralizētais eksāmens bioloģijā 12.klasēm
10.00 Pedagoģiskās padomes sanāksme
Skolā strādā 10.klases

Ceturtdiena, 9. jūnijs
Eksāmens biznesa ekonomiskajos pamatos
Skolā strādā 10.klases
Piedalīšanās VISC rīkotajā sanāksmē par mācību priekšmetu olimpiāžu organizāciju 2011./2012.mācību gadā (I.Seipule)

31.05. – 9.06. Vērtējumu sekmju izrakstiem sagatavošana un sakārtošana

Piektdiena, 10. jūnijs
18.00 Izlaidums 9.klasēm

Sestdiena, 11. jūnijs
18.00 Izlaidums 9.klasei skolas filiālē Odzienā

Pirmdiena, 13.jūnijs
Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasēm
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)

Otrdiena, 14. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)

Trešdiena, 15.jūnijs
Centralizētais eksāmens fizikā 12.klasēm
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
Pedagogu pašvērtējumu iesniegšana 110.kab.

Piektdiena, 17. jūnijs
Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.klasēm

Sestdiena, 18. jūnijs
19.00 Izlaidums 12.klasēm

Mācību gada noslēguma līnija

Sporta diena

V. Brikmane, sporta skolotāja

31.maijā Pļaviņu novada ģimnāzijas stadionā un sporta zālē norisinājās sporta diena. 9.00 stadionā uz startiem stājās 1. – 4.klašu skolēni. Klases sacentās basketbola soda metienos, handbola metienos, futbola sitienos (vārtos stāvēja pretējās paralēlās klases vārtsargi zēniem un meitenēm), tāllēkšanā no vietas, pildbumbas mešanā, riteņbraukšana slalomā.

Labākie rezultāti: tālāk pildbumbu aizmeta 4.a klase 91,3m; tāllēkšanā kopējā tālākā lēcienu summa 3.b klasei 23,82m; ātrākā, veiklākā riteņbraucēju klase 4.a – 3,28.

12.00 tika dots starts 5. – 11.klašu sporta dienas dalībnieku startiem. Dalībniekiem bija iespēja sacensties basketbola soda metienos, futbola sitienos vārtos, handbola metienos vārtos, 3kg.pildbumbas mešanā tālumā, tāllēkšanā no vietas, riteņbraukšanas slalomā, lodes grūšanā, šķēpa mešanā, šaušanā.

Labākie rezultāti: pildbumbas mešanā pamatskolai 8.b klase – 106,05m.; vidusskolai 10.b klase – 122,15m.; kopējais labākais tāllēkšanas rezultāts pamatskolai 8.b. klase – 33.23m.; vidusskolai – 10.b. – 34.54m.; ātrākie riteņbraucēji pamatskolā 8.b. klase 3.18; vidusskolā 11.b klase 3.23; lodes grūšanā labākais kopējais (3 zēni un 3 meitenes) garums 8.b. klase 45,53m ; vidusskolai 11.b – 50,1m; šķēpa mešanā 8.b. – 105m; 11.b. – 140m; šaušanā labākais rezultāts 8.a – 59punkti; 11.b. – 75 punkti.

Individuāli lodes grūšanā pamatskolai teicamus rezultātus uzrādīja Artis Arnītis – 11,14m; Vladislavs Parfjonovs – 11,20m; vidusskolai Iļja Zaharcovs – 11.60, Daiga Skrimble – 7,50m.

Šķēpa mešanā pamatskolai: G.Sirmais – 27,75m; A.Arnītis – 26,65m; A.Maslobojeva – 19,10m.; vidusskolai I.Zaharcovs – 34,60m; H.Knodze – 33m Signe Grūbe – 19.33m.

Visi klašu kolektīvi balvā saņēma gardu kliņģeri; 1. – 3. vietu ieguvējas klašu grupās tika apbalvoti ar diplomiem.

1.vieta 6.a; 2.vieta 6b; 3.vieta 5.a
1.vieta 8.b; 2.vieta 8.a; 3.vieta 7.b
1.vieta 10.b; 2.vieta 11.b; 3.vieta 11.a

Liels paldies objektīvajām tiesnešu brigādēm katrā sporta veida disciplīnā, pateicoties kurām sporta diena norisinājās raiti un organizēti.