Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Aicinājums iesniegt interešu izglītības programmas

Pļaviņu novada ģimnāzija aicina iesniegt interešu izglītības programmas 2011./2012.m.g. 1.semestrim līdz 22. augustam ģimnāzijas kancelejā.

Skolēnu izteiktās vēlmes 2011./2012.m.g. 1.semestra interešu izglītības pulciņiem:

Interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipi.

Pavasara svētki

27.maijā notika sākumskolas pasākums “Pavasara svētki”. Šajos svētkos īpaši tika godināti 4.klašu skolēni un viņu audzinātājas Ilona Lazda un Sarmīte Meldere.

Šogad 4. klašu skolēni saņēma sertifikātus, kas ir kā apliecinājums tam, ka viņi ir gatavi turpināt mācības 5.klasē.
Pasākumam cauri vijās tēma – alfabēts. Tāpēc tika skaitīti dzejoļi par alfabētu, dziedātas dziesmas un dejotas dejas. Paldies skolotājiem un bērniem, kas sagatavoja priekšnesumus un apsveikumus – sākumskolas ansamblim, 3.b klasei un skolotājai Kristiānai Balodei, 3. klašu deju kolektīvam, 3.a klasei un skolotājai Inetai Reiterei. Paldies 1.klašu skolēniem un audzinātājām Ingai Baginskai un Sandrai Fišmeitarei par sarūpētajiem ziedu pušķīšiem.

Pavasara svētku noslēgumā visi pasākuma dalībnieki kopīgi nodziedāja dziesmiņu „Joka pēc alfabēts”. Šī dziesmiņa bija kā ceļa maize 4. klasēm, ieejot pamatskolas pulkā.

Novēlam ceturtajiem staigāt tikai veiksmes un uzvaras ceļus!

Klases audzinātājām mēs vēlam: Lai acīs – prieks, sejā – smaids un sirdī vienmēr pavasaris!

Pasākuma organizētāji: I.Kupča, V. Platgalve, G.Balodis

Vēsturnieki Saeimā

2011. gada 18. maijā ekskursijā uz Rīgu braucām ar diviem Saeimas autobusiem.

Sākām ar Saeimas apmeklējumu un informācijas centru, kur skatījāmies īsfilmiņas par Saeimas darbu.

Pēc tam mēs devāmies uz vienas no Saeimas frakcijas telpām, kur tikāmies ar VL–TB/LNNK deputātiem – Raivi Dzintaru un Jāni Dombravu.

Ar jaunāko Saeimas deputātu Jāni Dombravu devāmies ekskursijā pa Vecrīgas ielām, kurā šis vēsturnieks bija gids. Mums visvairāk patika šis jauneklis.

Ar gidi apmeklējām Saeimas telpas: Sēžu zāli, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, Balsošanas zāli. Visvairāk mani piesaistīja telpu stils, bet vairāk skatījos uz spoguļiem un griestiem, jo tie Saeimā ir neatņemama un skaistākā tās sastāvdaļa. Jo īpaši man patika Dzeltenās zāles spogulis un Sēžu zāles griesti.

Ekskursijā pa Saeimu gājām ar Saeimas priekšsēdētājas biedru Dzintaru Rasnaču. Visilgāk klausījāmies Sēžu zālē. Atradām arī to krēslu, kur sēž mūsu skolas absolvents Ansis Saliņš. Saeimas fotogrāfs mūs šajā zālē un uz galvenajām Saeimas kāpnēm nofotografēja.

Vēsturnieki bija pelnījuši šo braucienu gan par paveikto „Tēvzemes (vēsturnieku) nedēļā”, gan olimpiādi un konkursiem vēsturē. Par to mūsu paldies skolotājai, kas to organizēja un kura, kā parasti, sameklēja arī ekskursijas sponsoru – B.I. Osītei.

Megija Lazdiņa (5.klase), A. Zaharovskas foto

„Vēsture ap mums”

Konkurss "Vēsture ap mums" Vēstures skolotāja rosināja jau rudenī rakstīt Starptautisko skolēnu pētniecisko darbu konkursam „Vēsture ap mums”. Pēc gara un ar starpgadījumiem pilna darba, aizsūtījām pētījumu uz Rīgu. Atnāca ielūgums uz konkursa noslēguma ceremoniju, kas notika 21. maijā Latviešu biedrības namā. Braucām ar tēti, mammu un skolotāju.

Es biju viena no 189 Latvijas skolēniem. Iespējams, biju pati jaunākā no visiem konkursa dalībniekiem.

Sākoties ceremonijai, ieradās valsts prezidents Valdis Zatlers. Viņš apbalvoja tos skolēnus, kuri bija tikuši finālā – tikai 23. Apbalvoja arī 10 skolotājus, kas piedalās konkursā katru gadu, tai skaitā ari mūsu skolas vēstures skolotāju Birutu Irēnu Osīti. Šim konkursam šogad ir jubileja – 10. gads. Par dalību konkursā atzinību ieguvu arī es. Šogad fotografēšanās ar prezidentu vietā bija ekskursija pa prezidenta pili.

Izejot stingro pārbaudi, mūs ielaida krāšņajā pilī. Izpētot visas telpas, kuras veda līdz prezidenta kabinetam, nonācām pie tā. Mūs tur iekšā diemžēl nelaida. Palēnām devāmies uz 2.stāvu. Tajā atradās ģerboņu zāle, kur uz griestiem bija visu novadu un pilsētu ģerboņi, tostarp arī Pļaviņu pilsētas ģerbonis. Diemžēl 3. un 4. stāvā mēs netikām, jo tie ir ļoti sliktā stāvoklī. Kad bijām izstaigājuši prezidenta pili, izgājām tās dārzā. Tur daudz laika nepavadījām, jo bija jāiet uz dāvanu zāli. Tur man iepatikās tepiķis, uz kura bija uzšūts prezidents ar savu kundzi.

Laiks paskrēja nemanot. Man ir skaists sapnis… Es tiešām ceru, ka nākamreiz uz prezidenta pili došos jau kā prezidente. Un vēl – es noteikti savu 120 – gadīgo skoliņu arī aizvedīšu uz turieni paraudzīties.

Megija Lazdiņa (5.e)