Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 23.-27. maijs

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 23.maijs
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab.(piedalās 11.b un 11.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasēm
7., 8., 10., 11. klašu sporta dienas tiesnešu saraksta iesniegšana sporta skolotājiem

Otrdiena, 24. maijs
Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm
10.50 Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MP sanāksme 104.kab.
Teātra dienas pasākums 2.klašu skolēniem
Pēdējā ieskaišu diena

Trešdiena, 25.maijs
Eksāmens informātikā 11.klasēm
15.15 Konkursa „Dziedošā klase” fināls svinību zālē
Kausa izcīņa vieglatlētikā starp skolām Aizkrauklē 7.-8.kl.
Mājturības un tehnoloģijas, mājsaimniecības MA vadītāju seminārs Rīgā

Ceturtdiena, 26. maijs
12.00 Darba grupu darbs (pa pamatjomām) pie skolas attīstības plāna izveides:

Piektdiena, 27. maijs
Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasēm
10.00 Pavasara svētki sākumskolā
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, pagarinātā gada nozīmēšanu
Atzīmju izlikšanas līdz plkst.15.00
Klašu sabiedriski aktīvo skolēnu (līdz diviem skolēniem no klases) un skolēnu, kuru vidējā gada atzīme ir 8,00 un vairāk saraksta iesniegšana 203.kab.

No 25.05. Mācību grāmatu pieņemšana, labošana skolas bibliotēkā
23.-31.05. Skolēnu individuālā logopēdiskā izpēte
17. – 27.05. “Zobu autobuss” skolas filiālē Odzienā
23.,27.05. Zobu higiēnists skolas filiālē Odzienā
28.05.Ģimnāzijas filiāles Odzienā darbinieku arodbiedrības ekskursija