Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 16.-20. maijs

Skolā dežūrē 11.a klase

Pirmdiena, 16.maijs
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab.(piedalās 7.b un 11.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)

Otrdiena, 17. maijs
Valsts ieskaite dabaszinībās 6.klasēm
Pēdējā ieskaišu diena 9., 12.klašu skolēniem (precizēts)
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes ministru kabineta sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.
16.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201.kab.
1.–4.kl.skolēniem tikšanās ar A. Kārkliņu par drošību vasarā skolas filiālē Odzienā
Sausnējas kausa izcīņa futbolā, piedalās skolas filiāle Odzienā

Trešdiena, 18.maijs
Valsts policijas rīkotā akcija „Droša vasara – Tava vasara” svinību zālē (par kārtību zālē atbild attiecīgās mācību stundas priekšmeta skolotājs):
    2.mācību stundas laikā 1.–4.klašus skolēniem
    3.mācību stundas laikā 5.–8.klašu skolēniem
    4.mācību stundas laikā 9.–12.klašu skolēniem (precizēts)
5., 6. Mācību stundas laikā matemātikas pēcpusdiena 5.klašu skolēniem

Ceturtdiena, 19. maijs
Valsts ieskaite matemātikā 6.klasēm
Muzeja vakara (nakts) pasākums 2011
Atzīmju izlikšana 9., 12.klasēm

Piektdiena, 20. maijs
7.45 Saistošie eksperimenti ķīmijā
2.mācību stundas laikā karjeras pasākums 1., 2.klašu un 4.b klases skolēniem
12.00 Zvana svētki 9., 12.klasēm svinību zālē
18.00 Zinību svētki svinību zālē
Kausa izcīņa vieglatlētikā starp skolām Aizkrauklē 5.–6.kl.
Zvana svētki 9.klasei skolas filiālē Odzienā

16.–20.05. Aktīvākā lasītāja un klases izvērtēšana
17.–27.05. “Zobu autobuss” skolas filiālē Odzienā
20., 23., 27.05. Zobu higiēnists skolas filiālē Odzienā

Iespēja pieteikties jauniešu semināriem

Ir iespēja pieteikties jauniešu semināriem jūnijā:
• Rāmavas muižā no 2.-5. jūnijam par jauniešu līdzdalību un demokrātijas projektiem (pieteikuma anketas jānosūta līdz 19. maijam)
• Babītē no 9.-12. jūnijam par starptautiskajiem jauniešu apmaiņas projektiem (pieteikuma anketas – līdz 26. maijam).

Ceļa izdevumi, dalība, ēdināšana – apmaksāti.

Vairāk informācijas JIC “Ideja”

2.–4.klašu koru skates “Tauriņu balsis” 2.kārtā

O. Krasutina, mūzikas skolotāja

Piektdien, 6. maijā, Jelgavas 4. vidusskolā notika 2. – 4.klašu koru skates “Tauriņu balsis” 2.kārta, kurā piedalījās 19 labākie Zemgales reģiona sākumskolu kori. Mūsu koris skatē izpildīja trīs dziesmas: “Dziesmiņa par skolas somu” (J.Ļūdens,G.Račs), “Visi vēji” (R.Pauls, Rainis), “Sidrabiņa upi bridu” (latviešu tautasdziesma J. Graubiņa apdarē).

Koru sniegumu vērtēja virsdiriģenti no Rīgas – A. Platpers, R. Platpere, R. Vanags. Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. – 4.klašu koris tika novērtēts ar 2.pakāpes diplomu, saņemot 37,3 punktus.

Liels paldies kora dalībiekiem par centību un izturību gatavošanās posmā un skatē, paldies diriģentei O.Krasutinai un koncertmeistarei S. Vilkaplāterei par ieguldīto darbu!