Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 9.-13. maijs

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 9.maijs
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab.(piedalās 7.b un 7.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
10.00 12.b klases skolēnu fotografēšanās izlaiduma albūmiem svinību zālē
10.50 Skolas pašdarbības kolektīvu vadītāju sanāksme 14.kab.
11.00 9.b klases skolēnu fotografēšanās izlaiduma albūmiem svinību zālē
12.00 12.a klases skolēnu fotografēšanās izlaiduma albūmiem svinību zālē

Otrdiena, 10. maijs
Valsts ieskaite latviešu valodā 6.klasēm
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes ministru kabineta sanāksme 14.kab.
Skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās novada domes pārstāvis, Skolas Padomes pārstāvji, novada izglītības speciālists, pašvaldības policija, skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji, skolēnu vecāki):
12.00 5.ab klases 110.kabinetā
13.00 2.-4. klases 110.kabinetā
15.15 7.ab klases 110.kabinetā
16.00 10. ab, 8.b klases 110.kabinetā

Trešdiena, 11.maijs
Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei
Kausa izcīņa vieglatlētikā starp skolām, Aizkrauklē 9.-12.kl.
Sarkanā Krusta organizētās sacensības pirmās palīdzības sniegšanā, Aizkrauklē
Kulturoloģijas un kultūras vēstures skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
Skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās novada domes pārstāvis, Skolas Padomes pārstāvji, novada izglītības speciālists, pašvaldības policija, skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji, skolēnu vecāki):
12.00 8.a, 9.b klases 110.kabinetā
14.30 6.ab klases 110.kabinetā
15.15 9.a klase 110.kabinetā
16.00 11.ab, 12.ab klases 110.kabinetā

Ceturtdiena, 12. maijs
7.45 Zinātniski pētniecisko darbu teorētiskās daļas prezentācija 10.b klasei 209.kabinetā.
Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei

Piektdiena, 13. maijs
7.45 Zinātniski pētniecisko darbu teorētiskās daļas prezentācija 10.a klasei 209.kabinetā.
Ekonomikas skolotāju un MA vadītāju seminars Rīgā (M.Skrabutena)

9.-13.05. Matemātikas pēcpusdiena 5.klašu skolēniem
10.-13.05. Akcija „Grāmata, grāmatiņa, Kurā plauktā tagad viņa?
14.05. Valmadreras (Itālija) delegācijas viesošanās skolā
14.05. Pļaviņu novada dziesmu un deju svētki