Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 25.-29. aprīlis

Skolā dežūrē 10.b klase

Pirmdiena, 25.aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 26.aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab.(piedalās 10.b un 10.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
12.00 ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
15.15 MP sanāksme 104.kab.
Lieldienu pasākums skolas filiālē Odzienā

Trešdiena, 27.aprīlis
Zemgales novada vizuālās un lietišķās mākslas konkursa „Lietas un tēli” II kārtas noslēguma pasākums (A.Rogāle)
2.mācību stundas laikā 11.ab klašu skolēnu un 3. mācību stundas laikā 12.ab klašu tikšanās ar SEB bankas pārstāvjiem svinību zālē (kārtību zālē nodrošina attiecīgi 2. un 3. mācību stundas skolotāji)
No plkst. 15.00 Konkursa „Dziedošā klase” 2.kārta (precizēts)

Ceturtdiena, 28.aprīlis
10.50 8. un 11.klašu audzinātāju sanāksme 14.kab.
11.00 RSU pārstāvju tikšanās ar 10. – 12.klašu skolēniem svinību zālē
11.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
13.00 Muzikālā teātra „Varavīksne” muzikāla izrāde ”Pasaka par pelēko vilku un zelta cālīti” 1. – 4.klašu skolēniem
Seminārs par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta iespējām zinātniski pētniecisko darbu izstrādē Aizkrauklē
Sadarbības novadu 8.klašu skolēnu konkurss „Erudīts” skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 29.aprīlis
9.00 Pavasara talka
Pavasara talka skolas filiālē Odzienā
18.00 „Gada zvaigzne 2011” svinību zālē
Pēc pasākuma Balle, spēlē „Skolas blice”

30.04. Vidusskolas kora piedalīšanās kapelas ”Klintaine” jubilejas koncertā
30.04. Valsts atklātā ķīmijas olimpiāde Madonā
26.–29.04. Skolas volejbola turnīrs starp klasēm
26.–29.04. Mākslu nedēļa