Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Atvērto durvju diena
ģimnāzijā

Norises 21. aprīlī

Nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

Laiks Darbība/notikums Kas Kur
8.30 – 9.40 Reģistrācija
nākamos 1.klašu skolēnus reģistrē Karīna Zagorska, Evija Gulbe pie svinību zāles
9.20 – 9.40 „Skolas blices” muzikāls sveiciens, direktora uzruna Gints Balodis

Vladimirs Samohins

svinību zālē
9.40 – 10.00 Nākamo pirmklasnieku tikšanās  ar klašu audzinātājām Ilona Lazda

Sarmīte Meldere

svinību zālē
10.00– 10.20 Nākamo pirmklasnieku ekskursija pa skolu Žanete Vingre, Renāte Lūciņa, Edgars Arnītis, Madara Smeķe, Sabīne Auziņa, Andris Aleksejevs skola
10.00 – 10.20 Nākamo pirmklasnieku vecāku saruna par nepieciešamo  pirmklasniekam uzsākot skolas gaitas Ilona Lazda

Sarmīte Meldere

svinību zālē
10.20 – 11.00 Nākamo pirmklasnieku un viņu vecāku iepazīšanās ar nākamā mācību gada 1. klašu kabinetiem, individuālās sarunas, iesniegumu aizpildīšana Ilona Lazda

Sarmīte Meldere

Sanita Bērziņa

114.kab.

116.kab.

Skolas kanceleja

Norises nākamajiem 10. klašu skolēniem

Laiks Darbība/notikums Kas Kur
8.30 – 9.40 Reģistrācija
nākamos 10.klašu skolēnus reģistrē Jogita Kupča, Ralfs Utāns vestibilā
9.20 – 9.40 „Skolas blices” muzikāls sveiciens, direktora uzruna Gints Balodis

Vladimirs Samohins

Svinību zālē
9.50 – 10.30 Nākamo 10.klašu skolēnu tikšanās ar skolas administrāciju, klases audzinātāju Vladimirs Samohins

Ilze Seipule

Aldis Lazda

Silga Stučka

Jānis Eiduks

201.kab.
10.40 – 11.10 Atklātās stundas pēc izvēles
Latviešu valoda – 9.b Velta Rulle 311.kab.
Ekonomika – 10.b Mārīte Skrabutena 216.kab.
11.20 – 12.00 Ekskursija pa skolu + Iepazīšanās ar dažādiem kompetenču centriem Vladimirs Samohins skola
Karjeras kompetences centrs Matīss Zvejsalnieks, Toms Fišmeistars, Diāna Valdemāre, Krista Vītola, Alise Jermakova. Armanda Lasmane 312.kab.
Sports, jaunsardze Jānis Ozoliņš, Valters Ziners, Imants Kravalis, Jānis Eiduks 403. kab.
Skolēnu līdzpārvalde Arita Lukss, Žanete Vingre, Renāte Lūciņa, Edgars Arnītis, Zane Kažus, Ilze Luksa 14. kab.
Mākslas, pašdarbība Lorēna Višņakova, Anna Avotiņa, Lelde Dudare, Aleksandrs Krasutins, Gints Balodis 204. kab.
Tehnoloģijas Aldis  Lazda 13.kab.
12.00 – 12.30 Nākamo 10.klašu skolēnu „sadraudzēšanās spēles” karjeras dienas organizatori

Jānis Eiduks, Silga Stučka

201.kab.
12.40 Pusdienas par savu naudu Skolas ēdnīca

Lorijas Vudas koncerts fotogrāfijās

20. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika Lorijas Vudas koncerts 5.-9. klašu skolēniem.

Konkursā “Dziedošā klase”

Putnu dienas Odzienas filiālē

8. aprīlī notika gadskārtējās Putnu dienas. Šogad pie mums viesojās ornitoloģe Gunta Aizupiete. Viņa visus klātesošos iepazīstināja ar biežāk sastopamajām putnu sugām un tām, kuras mūsu valstī ir ievērotas tikai nesen. Noslēgumā tika noorganizēta viktorīna „Atpazīsti šo putnu”.
Putnu dienas Odzienas filiālē Putnu dienas Odzienas filiālē