Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Reģionālajā angļu valodas olimpiādē

15.aprīlī Līvanu 1.vidusskolā notika Aizkraukles, Bauskas, Līvānu, Jēkabpils, Preiļu, Kokneses, Pļaviņu novadu un Jēkabpils pilsētas reģionālā olimpiāde angļu valodā 9.klasēm. Šajā olimpiādē ļoti veiksmīgi startēja mūsu ģimnāzijas skolēni Laura Kalniņa (9.a klase) un Imants Melderis (9.b klase), iegūstot 3.vietu.

Sveicam Lauru un Imantu un viņu skolotājas Inetu Bicālu un Indru Ozoliņu.

Laika tēma dažādās valodās

14.aprīlī mūsu skolā notika publiskās runas konkurss “Daudz mums dod laiks un daudz paņem”. Tajā piedalījās 16 skolēni no 8. līdz 12. klasei, kas bija sagatavojuši priekšnesumus latviešu, krievu un vācu valodā.

Jauniešiem bija iespēja parādīt sevi, paust savas domas, mācīties citam no cita, gūt pieredzi runas mākslā un baudīt dažādu valodu skanisko burvību.

Vislielāko punktu skaitu ieguva un 1. vietu izcīnīja Dace Langenfelde, 2. vieta – Alisei Jermakovai un Elizabetei Feoktistovai, 3. vieta – Sintijai Silagailei un Andrejam Zvirgzdiņam,un Atzinība – Andrim Aleksejevam.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par brīnišķīgo sniegumu, drosmi un uzdrīkstēšanos, paldies skolotājām, kas atbalstīja latviešu valodas MK rīkoto pasākumu un palīdzēja skolēniem sagatavoties konkursam, paldies žūrijas komisijai un I.Seipulei.

Gribas cerēt, ka publiskās runas konkurss kļūs par skolas tradīciju un mūsu skolas jaunieši būs valsts konkursa dalībnieku vidū.
Lai mums kopā izdodas!

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja V.Rulle

2.-4.klašu koru skatē “Tauriņu balsis”

Piektdien, 15.aprīlī, Pļaviņu novada ģimnāzijā notika 2.-4.klašu koru skates “Tauriņu balsis” 1.kārta. Koris skatē izpildīja trīs dziesmas: “Dziesmiņa par skolas somu” J.Ļūdens,G.Račs, “Zeltītās vasaras” R.Pauls, Rainis, “Ziedonis” L.Celma,K.Vērdiņš.

Kori vērtēja kompetenta žūrija – Pļaviņu Mūzikas skolas direktors Jānis Ludbergs, Pļaviņu novada kora “Loreleja” diriģente Staņislava Kalniņa, Pļaviņu novada kultūras centra vadītāja Astrīda Davidova.

Pļaviņu novada ģimnāzijas 2.-4.klašu koris tika novērtēts ar 2.pakāpes diplomu, saņemot 37,6 punktus un izvirzīts dalībai koru skates 2.kārtā, kas 6.maijā notiks Jelgavā. Atliek sagaidīt uzaicinājumu un lai veicas kora dalībniekiem un diriģentei O.Krasutinai!

Iespējamās misijas pirmajā Atvērto durvju dienā

7.aprīlī Rīgā notika Iespējamās misijas pirmā Atvērto durvju diena, kurā piedalījās vairāk nekā 180 skolotāju no visām Latvijas skolām. Dienas laikā Iespējamās misijas direktore Zane Oliņa, mācību programmas vadītāja Inga Pāvula, un Iespējamās misijas skolotāji stāstīja par programmas mērķiem, pieeju un metodēm, instrumentiem, kuras programmas dalībnieki izmanto darbā ar skolēniem.

Darbojās 8 darbnīcas, kurās Iespējamās misijas skolotāji demonstrēja paņēmienus un idejas, ko viņi veiksmīgi izmantojuši savā darbā skolā. Neliels ieskats par veikto darbnīcās.

Lasīt vairāk