Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Konkurss “Dziedošā klase” fotogrāfijās

Nedēļas darba plāns, 18.-22. aprīlis

Skolā dežūrē 10.a klase

Pirmdiena, 18.aprīlis
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab.(piedalās 11.b un 10.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
12.50 Jautrās stafetes 1.-2. klasēm
Zemgales novada vizuālās un lietišķās mākslas konkursa „Lietas un tēli” izstādes iekārtošana Bauskā

Otrdiena, 19.aprīlis
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 209.kab.
13.40 Lorijas Vudas koncerts 5.-9.klašu skolēniem (kārtību zālē nodrošina 6.mācību stundas skolotāji)
14.30 Metodisks pasākums „Es daru tā” (darba kārtība)
    14.30 – 15.00: ievads (I. Seipule) un labās prakses piemēri
    no 15.00 – darbs sekcijās

Trešdiena, 20.aprīlis
13.00 Seminārs Pļaviņu novada pedagogiem par ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktualitātēm (ar projekta vadības grupas līdzdalību). Piedalās visi skolotāji.
Starpnovadu 5.klašu angļu valodas pasākums – Gameday – Koknesē
Aizkraukles novada sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā ‘’Metēju diena’’ 5.-12.kl.

Ceturtdiena, 21.aprīlis
Atvērto durvju diena Pļaviņu novada ģimnāzijā
    9.00 – 9.20 ierašanās, reģistrācija, pulcēšanās svinību zālē
    9.20 – 9.40 Direktora uzruna, muzikāls sveiciens
    9.40 – 10.00 topošo pirmklasnieku tikšanās ar klašu audzinātājām svinību zālē
    9.40 – 10.10 topošo 10.klašu skolēnu tikšanās ar skolas administrāciju, klases audzinātāju (201.kabinetā)
    10.00 – 10.20 topošo pirmklasnieku ekskursija pa skolu, vecākiem saruna par nepieciešamo pirmklasniekam
    10.15. – 10.45 atklātās stundas topošajiem 10.kl. skolēniem
    10.20 – 11.00 Topošo pirmklasnieku un viņu vecāku iepazīšanās ar 1.kl. kabinetiem, individuālās sarunas, iesniegumu aizpildīšana
    10.50 – 11.10 topošo 10.klašu skolēnu ekskursija pa skolu
    11.10 – 11.40 topošo 10.klašu skolēnu iespēja iepazīties ar dažādiem kompetenču centriem
    11.40 – 12.00 Topošo 10.klašu skolēnu „sadraudzēšanās” spēles

Karjeras pasākumi 3., 4. klašu skolēniem
Atvērto durvju diena 1. klašu skolēniem Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiālē
    Sākums 8.30. Tikšanās ar 1.kl.audzinātāju, ekskursija pa skolu, saruna ar vecākiem un individuālas sarunas

Piektdiena, 22.aprīlis
Lielā piektdiena

18.-29.04. Skolas volejbola turnīrs starp klasēm

Starpnovadu olimpiādēs 4. klasēm

6.un 14.aprīlī Koknesē norisinājās starpnovadu olimpiādes latviešu valodā un matemātikā 4.klašu audzēkņiem. Skolēni olimpiādēs piedalījās pirmo reizi.
Lepojamies ar sasniegumiem un sveicam uzvarētājus.

Latviešu valodā: Samanta Djubina (4.a) – 2.vieta; Zane Čipāne (4.a) – 3.vieta; Elīza Klaucāne (4.a) – atzinība; Letīcija Janoviča (4.b) – atzinība; Vineta Cukanova (4.b) – atzinība.

Matemātikā: Samanta Djubina (4.a) – 1.vieta; Kristiāns Tarvids (4.a) – 2.vieta; Violeta Adamoviča (4.b) – atzinība; Viktorija Samanta Mateša (4.b) – atzinība.

Skolēnus olimpiādēm sagatavoja skolotājas Ilona Lazda un Sarmīte Meldere.

Sākumskolas MK