Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 11.-15. aprīlis

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 11.aprīlis
7.45 Jaunās ķīmijas laboratorijas darba tehnikas demonstrēšana
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab. (piedalās 11.b un 11.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)

Otrdiena, 12.aprīlis
9.30 Sadarbības novadu olimpiāde informātikā pamatskolas klasēm Pļaviņu novada ģimnāzijā
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 209.kab.
15.15 Darbs pie attīstības plāna izveides
Seminārs novadu audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (L.Ivanova)
Sporta MA vadītāju seminārs Rīgā (J.Eiduks)
ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” seminārs 3.aktivitātes konsultantiem Rīgā (I.Seipule),
Informatīvais un uzraudzības seminārs Comenius profesionālās pilnveides 2011.gada 1. kārtas stipendiātiem Rīgā (I.Seipule)

Trešdiena, 13.aprīlis
13.00 Konkursa „Dziedošā klase” 1.kārta 2.-4.kl.
No 14.30 Konkursa „Dziedošā klase” 1.kārta 5.-7.kl.
Starpnovadu 4.klašu skolēnu matemātikas olimpiāde Koknesē

Ceturtdiena, 14.aprīlis
7.45 Atklātā nodarbība „Lieldienu tēma floristikas darbu piemēros” 204.kab.
12.50 „Jautrās stafetes” 1.-4. klasēm
Publiskās runas konkurss ”Daudz mums dod laiks un daudz paņem”

Piektdiena, 15.aprīlis
13.00 2.-4. klašu bērnu koru konkursa „Tauriņu balsis” I kārtas skate
15.15 Konkursa „Dziedošā klase”1.kārta 8.-12.kl.
Ģeogrāfijas skolotāju MA seminārs Rīgā (L.Rozenberga)
„E-klases” forums Rīgā (A.Lazda)

11.-15.04. Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasēm
11.-15.04. Diagnosticējošais darbs ķīmijā 9.klasēm
11.-15.04. Sociālo reklāmu konkurss pamatskolai
11.-15.04. Skolas futbola turnīrs
15.-17.04. Latvijas 35. skolēnu zinātniskā konference
17.04. Atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.kl.

Apeirona video stāsts

Pirms kāda laika ģimnāzijā viesojās Apeirona pārstāvji, kuri uzņēma video sižetu par direktora vietnieku un informātikas skolotāju Aldi Lazdu.