Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 4.-8. aprīlis

Skolā dežūrē 11.a klase

Pirmdiena, 4.aprīlis
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab. (piedalās 8.b un 11.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
14.30 – 16.00 9.-12.klašu skolēniem tikšanās ar Latvijas Aizsardzības ministru A.Pabriku un NBS pārstāvjiem „Nacionālie bruņotie spēki toreiz un tagad” svinību zālē (par kārtību zālē atbild 7.un 8. mācību stundu skolotāji)
15.15. Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Lietas un tēli” I kārta 204.kab.

Otrdiena, 5.aprīlis
1.mācību stundas laikā skolas informātikas olimpiāde 6.,7.klasēm 14.kab.
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kabinetā (piedalās skolas karjeras koordinators)

Trešdiena, 6.aprīlis
Starpnovadu 4.klašu skolēnu latviešu valodas un literatūras olimpiāde Koknesē

Ceturtdiena, 7.aprīlis
12.00 ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme
17.00 „Skolas blices” koncerts
17.40 Skolas vecāku kopsapulce „Pļaviņu novada ģimnāzija šodien, rīt un perspektīvā”
18.30 – 20.30 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

Piektdiena, 8.aprīlis
9.00 2.-4. klašu bērnu koru konkursa „Tauriņu balsis” I kārtas dziesmu izloze (pie Pļaviņu novada domes izglītības speciālista)
12.00 ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme
14.00 Tikšanās ar Latvijas ornitologu biedrības pārstāvjiem Skolas filiālē Odzienā

4.-15.04. Skolas futbola turnīrs