Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 28. februāris – 4. marts

Skolā dežūrē 10.a klase

Pirmdiena, 28.februāris
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab. (piedalās 7.b un 10.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
Apspriedes pie administrācijas skolēniem ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 110.kabinetā
12.00 5.a un 7.a klases (precizēts)
15.15 6.ab klases
16.00 12.ab klases

Otrdiena, 1. marts
1.-4.mācību stundu laikā konkurss kultoroloģijā 10.-12.klašu skolēniem „”Globalizācija – vieno vai šķir?”, 1.kārta, 216.kab.
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 209.kab.
12.50 10.-12.kl. skolēnu tikšanās ar LU pārstāvjiem svinību zālē
Apspriedes pie administrācijas skolēniem ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 110.kabinetā
12.00 5.b un 7.b (precizēts)
13.00 2.-4. klases
15.15 8.ab klases

Trešdiena, 2. marts
Online aktivitātes e-prasmju nedēļas ietvaros
Līdz plkst.15.00 6.un 7.klašu skolēnu pieteikšanās konkursam „Erudīts 2011” 6.un 7.klašu skolēniem pie Ritas Lazdas vai 14.kab.
Apspriedes pie administrācijas skolēniem ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 110.kabinetā
12.00 10.a, 11.b klases (precizēts)
15.15 9.ab klases

Ceturtdiena, 3. marts
15.15 Konkurss „Erudīts 2011” 6. un 7.klašu skolēniem 114.kab.
Apspriedes pie administrācijas skolēniem ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji)
12.00 10.b un 11.a klases, 110. kabinetā (precizēts)
14.00 Skolas filiāles Odzienā 2.-9. klases

Piektdiena, 4. marts
Ģeogrāfijas olimpiādes 2.posms 10.-12.kl.

28.02. – 4.03. Konkurss par mūziku „Vai tu zini…” skolas filiālē Odzienā
3.-6.03. Izstāde „Skola 2011” un „Baltijas grāmatas 2011”
5.03. Kaimiņu pagastu pašdarbības kolektīvu koncerts skolas filiālē Odzienā

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu